Doučování | Ekonometrie
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Ekonometrie

Cena: 150Kč/hod

Podstatou kurzu Ekonometrie s Marianem Rybářem pro ČZU (EEE16E) je připravit studenty na průběžné zápočtové testy i závěrečný zkouškový test z Ekonometrie. Na jednotlivých lekcích počítáme přímo typové příklady ze zápočtových a zkouškových testů a nezdržujeme se kapitolami, které nejsou pro úspěch u testu důležité. Nejtěžší u zkoušky je rozpoznat, o který typ příkladu se jedná, tomu se proto důsledně věnujeme. V neposlední řadě se také na kurzu dozvíte, k čemu je vlastně ekonometrie v praxi dobrá, takže k ní získáte lepší vztah a bude se vám lépe učit.

„TIP: Přidej se na Facebook Ekonometrie ČZU (EEE16E), kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k zápočtům a zkoušce a můžeš s kolegy konzultovat své dotazy.“

Pokud Vám žádný z našich termínů „Pravidelných kurzů“ či „Nalejváren“ nevyhovuje, můžete si sehnat vlastní skupinu nebo se přihlásit na individuální doučování ve vámi vybraném termínu na http://kckurzy.cz/individualni-doucovani-2/.

Během kurzu jsou probírána témata:

 • rekapitulace zákl. mat. dovedností potřebné pro zvládnutí předmětu ekonometrie
 • jednorovnicové modely (sestaveni, odhad, interpretace, verifikace, aplikace)
 • pružnosti + simulace pomoci pružností
 • nelineární modely (Mocninné a Tornquistovy funkce)
 • vícerovnicové modely (sestaveni, identifikace, odhad, redukce)
 • vztah poptávky a nabídky podle pavučinového teorému
 • vztah F-P (jednofaktorová a dvoufaktorová produkční funkce)
 • vztah P-F (nákladová funkce)
 • vztah F-F (izoprodukční funkce + izonáklady)
 • vztah P-P (izofaktorová funkce + izotržby)
 • prognózy predeterminovaných a endogenních proměnných + interval. prog.
mysekonometrie
Nebojme se zkoušky z Ekonometrie na ČZU!
S chutí do toho a půl je hotovo! 🙂

 

Lektor

RNDr. Marian Rybář (Reference zde)

lektor

 

Vzdělání a zkušenosti:

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
 • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky na katedře didaktiky MFF UK
 • 15 let praxe v oblasti přípravy studentů na zkoušky
 • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu

 

Naše učebny

KCKurzy jsou vyučovány v moderních učebnách. Všechny učebny jsou vybaveny pohodlnými židlemi, psacími stoly a moderními flipcharty, abyste si mohli užít pohodlí při vstřebávání nových informací z daného kurzu. Klademe důraz zejména na příjemné prostředí a pohodovou atmosféru, které značně ovlivňují kvalitu přenosu vědomostí.

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500