Doučování | Ekonometrie
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Ekonometrie

Cena: 150Kč/hod

Ahoj, na leden jsme pro vás připravili dva víkendové termíny doučování z ekonometrie: 11. a 12.1, 25. a 26.1. V sobotu bude probíhat vždy vysvětlení celé látky úplně od začátku na cca 50 ukázkových testových příkladech a v neděli si všechno procvičíme pomocí testů na nečisto, kde spolu spočítáme 4 ukázkové testy (dalších 80 testových příkladů).

Podstatou kurzu Ekonometrie s Marianem je připravit bez stresů a v pohodě studenty na průběžné zápočtové testy i závěrečný zkouškový test z Ekonometrie na ČZU. Na jednotlivých lekcích počítáme přímo typové příklady ze zápočtových a zkouškových testů a nezdržujeme se kapitolami, které nejsou pro úspěch u testu důležité. Nejtěžší u zkoušky z Ekonometrie je rozpoznat, o který typ příkladu se jedná, tomu se proto důsledně věnujeme. V neposlední řadě se také na kurzu dozvíte, k čemu je vlastně ekonometrie v praxi dobrá, takže k ní získáte lepší vztah a bude se vám lépe učit.

Hned na prvním kurzu dostanete všechny potřebné materiály včetně příkladů a ukázkových teoretických otázek. Délka základního kurzu je 12 hodin (6 x 2 hodiny v pondělí, nebo 3 x 4 hodiny v neděli) – viz Přihlášení do kurzů.

TIP: Přidej se na Facebook Ekonometrie ČZU (EEE16E), kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k zápočtům a zkoušce a můžeš s kolegy konzultovat své dotazy.

Během kurzu jsou probírána témata:

 • rekapitulace zákl. mat. dovedností potřebné pro zvládnutí předmětu ekonometrie
 • jednorovnicové modely (sestavení, odhad, interpretace, verifikace, aplikace)
 • pružnosti + simulace pomoci pružností
 • nelineární modely (Mocninné a Tornquistovy funkce)
 • vícerovnicové modely (sestavení, identifikace, odhad, redukce)
 • vztah poptávky a nabídky
 • vztah F-P (jednofaktorová a dvoufaktorová produkční funkce)
 • vztah F-F (izoprodukční funkce)
 • vztah P-P (izofaktorová funkce)
 • vztah P-F (nákladová funkce)
 • prognózy predeterminovaných a endogenních proměnných
 • intervalové prognózy
mysekonometrie
Nebojme se zkoušky z Ekonometrie na ČZU!
S chutí do toho a půl je hotovo! 🙂

 

Lektor

RNDr. Marian Rybář (Reference zde)

lektor

Vzdělání a zkušenosti

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
 • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky na katedře didaktiky MFF UK
 • 20 let praxe v oblasti přípravy studentů na zkoušky
 • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500