Doučování | Makroekonomie I. a II.
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Makroekonomie I. a II.

Cena: 150Kč/hod

Kurz „Makroekonomie I“ pro VŠE (3MI103, 3MI104, 5EN103, 5EN105) je koncipovaný tak, aby studenti kurzu byli schopni úspěšně zvládnout předmět „Makroekonomie I“ na VŠE, a to včetně průběžných testů.

Koncepce kurzu „Makroekonomie II“ pro VŠE (3MI404, 5EN205) vychází z tematické skladby kurzu makroekonomie I pro VŠE, přičemž témata jsou probírána více zevrubně.

Mezi hlavní cíle kurzů lze zařadit:

mys teleso
Nebojme se zkoušky z Makroekonomie I. a II. na VŠE!
S chutí do toho a půl je hotovo! :)

– co nejlepší výsledek studenta u testů i zkoušky z předmětu makroekonomie I a makroekonomie II.

– využitelnost nabytých znalostí během dalšího studia, resp. pochopení základních principů fungování ekonomiky jako celku.

MAKROEKONOMIE I

Důraz je kladen na pochopení podstaty jednotlivých ekonomických modelů a metod, čehož je dosaženo výběrem vhodných typových příkladů k doplnění teorie. Příklady vybíráme tak, aby z nich bylo jasně patrné, proč dochází k tomu kterému makroekonomickému efektu/ději.

Během kurzy jsou probrány všechny kýžené tematické celky, kterými jsou:

1. Úvod do makroekonomie

2. Makroekonomické agregáty (HDP, HNP, model agregátních výdajů a rovn. prod.)

3. Peníze a trh peněz

4. Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. Hospodářský růst a cyklus

6. Nezaměstnanost, inflace

7. Měnový kurz

8. Teorie otevřené ekonomiky (platební bilance, zahraniční dluh, monetární a fiskální politika, mezinárodní obchod)

 

MAKROEKONOMIE II

Během kurzu jsou probrány všechny důležité tematické celky, jejichž zvládnutí je nutné k úspěšnému absolvování předmětu „Makroekonomie II“. Postupy, teoretické poznatky a praktické grafické metody, které jsou během kurzu probírány, pomohou studentovi, aby si vytvořil ucelený nadhled nad problematikou makroekonomických teorií. Lektoři využívají  vybrané modelové příklady tak, aby z nich student pochopil principy fungování mikroekonomických modelů.

Tematická osnova kurzu vychází z obsahu předmětu „Makroekonomie II“. Probrána jsou témata:

 • základní makroekonomické ukazatele
 • teorie potřeby
 • teorie investic
 • model produkt výdaje
 • trh peněz
 • model IS-LM-BP
 • Mundel-Fleming model
 • teorie měnového kurzu
 • trh práce a nezaměstnanost
 • cenová hladina a inflace
 • model agregátní poptávky a nabídky
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500