Doučování | Matematika I.
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Matematika I.

Cena: 150Kč/hod

Přípravný kurz na zkoušku z Matematiky 1 na VŠCHT vede se svými kolegy Vláďou Hetfleišem a Víťou Línkem jako garant RNDr. Marian Rybář, který má již 15 letou praxi s přípravou na tuto zkoušku a za sebou velké množství úspěšných studentů. Na kurzu jsou postupně probrána všechna profilová témata k průběžným testům i zkoušce. Po probrání každého tématu jsou propočítány typové příklady z testů a ke každému tématu jsou navrženy 3 testové příklady k domácímu cvičení. Tyto příklady jsou na začátku příští hodiny společně spočítány. V neposlední řadě se také na kurzu dozvíte, k čemu je vlastně matematika v praxi dobrá, takže k ní získáte lepší vztah a bude se vám lépe učit. Kurzy probíhají na adrese Ohradní 1443/24b, kde máme pro tyto účely příjemné učebny včetně veškerého potřebného zázemí.

TIP: Přidej se na Facebook Matematika 1 VŠCHT, kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k zápočtům a zkoušce a můžeš s kolegy konzultovat své dotazy“

Pokud Vám žádný z našich termínů „Pravidelných kurzů“ či „Nalejváren“ nevyhovuje, můžete si sehnat vlastní skupinu nebo se přihlásit na individuální doučování ve vámi vybraném termínu na http://kckurzy.cz/individualni-doucovani-2/.

mys graf-cotg
Nebojme se zkoušky z Matematiky na VŠCHT!
S chutí do toho a půl je hotovo! 🙂

 

Přehled probíraných témat:

1.Funkce jedné reálné proměnné. Definiční obor, obor hodnot. Grafy funkcí jedné proměnné. Základní vlastnosti funkcí jedné proměnné (funkce omezená, sudá, lichá, periodická, monotónní, prostá).

2.Funkce inverzní a složené. Elementární funkce. Funkce exponenciální a logaritmické. Goniometrické a cyklometrické funkce.

3.Spojitost funkce. Základní věty o spojitých funkcích. Limita funkce a posloupnosti.

4.Definice derivace. Geometrický a fyzikální význam derivace. Derivace součtu, součinu a podílu, derivace složené funkce. Derivace elementárních funkcí. Diferenciál funkce.

5.Lagrangeova věta o střední hodnotě a její důsledky. L´ Hospitalovo pravidlo. Taylorova formule.

6.Vyšetření průběhu funkce jedné proměnné.

7.Křivky dané parametricky. Tečný vektor ke křivce. Parametrické rovnice přímky, úsečky, kružnice, grafu funkce.

8.Primitivní funkce a její vlastnosti. Newtonova definice určitého integrálu, jeho vlastnosti a geometrický význam.  Numerická integrace – lichoběžníkové pravidlo.

9.Výpočet určitého i neurčitého integrálu metodami per partes a substituce. Integrace racionálních lomených funkcí. Nevlastní integrály.

10.Riemannova definice určitého integrálu. Vybrané geometrické a fyzikální aplikace integrálu. Střední hodnota funkce.

11.Metoda separace proměnných pro rovnici   y´ = f(x)g( y ). Metoda variace konstanty. Eulerova metoda.

12.Vektory a matice, maticová algebra. Lineární nezávislost vektorů a hodnost matice. Determinant matice. Soustavy lineárních algebraických rovnic. Cramerovo pravidlo. Geometrie v R3.

13.Lineární diferenciální rovnice 1. a 2. řádu s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou a jejich řešení. Metoda odhadu.

14.Funkce dvou reálných proměnných, definiční obor, graf, parciální derivace, gradient.

 

Hlavní lektor

RNDr. Marian Rybář (Reference zde)

1908410_354045241451836_4922002109760783416_n

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti:

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
 • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky na katedře didaktiky MFF UK
 • 15 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky a statistiky
 • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu

 

Zastupující lektor

Václav Alt (Reference zde)

Václav Alt

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti:

 • Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK
 • Nyní doktorand na Ústavu teoretické fyziky MFF UK
 • Státní zkouška z matematické fyziky
 • 4 roky praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky

 

Naše učebny

KCKurzy jsou vyučovány v moderních učebnách. Všechny učebny jsou vybaveny pohodlnými židlemi, psacími stoly a moderními flipcharty, abyste si mohli užít pohodlí při vstřebávání nových informací z daného kurzu. Klademe důraz zejména na příjemné prostředí a pohodovou atmosféru, které značně ovlivňují kvalitu přenosu vědomostí.

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500