Doučování | Matematika II.
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Matematika II.

Cena: 150Kč/hod

Kurz matematiky II pro VŠCHT je zaměřený detailní probrání problematiky lineárního prostoru a zobrazení, diferenciálního a integrálního počtu. Kurz navazuje na kurz matematiky I. pro VŠCHT. Cílem kurzu je připravit studenty tak, aby byli schopni úspěšně absolvovat předmět „Matematika II“ pro VŠCHT.

Koncepce kurzu vychází ze 3 hlavních hledisek, a to:

 • plná tématická shoda s předmětem „Matematika II“ pro VŠCHT
 • důraz na pochopení látky a vzáj. souvislostí mezi jednotlivými tématickými celky
 • minimalizace rizika neúspěchu u kýženého předmětu

Lektoři využívají  vybrané modelové příklady, ze kterých lze látku snadno a rychle pochopit. Postupy, které se student během modelových příkladů naučí, lze analogicky využít pro všechny variace příkladů z dané problematiky. Pochopení problematiky je klíček k úspěšnému zvládnutí všech navazujících předmětů.

Pokud Vám žádný z našich termínů „Pravidelných kurzů“ či „Nalejváren“ nevyhovuje, můžete si sehnat vlastní skupinu nebo se přihlásit na individuální doučování ve vámi vybraném termínu na http://kckurzy.cz/individualni-doucovani-2/.

Probíranými tematickými celky jsou:

1. Lineární prostor (obecný lineární prostor, lineární nezávislost, báze a dimenze lineárního prostoru, podprostor lineárního prostoru)

2. Lineární zobrazení (definice a vlastnosti lineárního zobrazení, inverzní matice)

3. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu (homogenní a nehomogenní LDR 2. řádu, LDR vyššího řádu)

4. Soustavy diferenciálních rovnic 1. řádu (autonomní soustavy, lineární AS, Eulerova metoda, model „Dravec – kořist“)

5. Funkce více proměnných (fce více reálných proměnných, spojitost a limita fcí, limita fce více proměnných)

6. Derivace funkcí více proměnných (parciální derivace, derivace ve směru, derivování složených fcí, totální diferenciál a tečná rovina, Taylorův polynom, Newtonova metoda)

7. Extrémy funkcí dvou proměnných (lokální extrémy, metoda nejmenších čtverců)

8. Implicitně zadané funkce (implicitní fce jedné a více proměnných)

9. Aplikace integrálů a funkcí jedné proměnné (Riemannova definice určitého integrálu, geometrické aplikace, fyzikální aplikace, věta o střední hodnotě integrálního počtu)

10. Dvojný a trojný integrál (Riemannova definice, metoda obdélníkových oborů, substituční metoda, nevlastní integrál, Laplaceův integrál)

11. Křivkový integrál skalárního pole (definice prostorové křivky, tečný vektor, změny parametrizace, křivkový integrál skalárního pole)

12. Křivkový integrál vektorového pole, práce (pravoúhlý průmět vektoru, práce síly, vektorové pole, diferenciál zobrazení, křivkový integrál vektorového pole, diferenciál formy, integrace totálního diferenciálu, výpočet potenciálu)

 

Hlavní lektor

Václav Alt (Reference zde)

Václav Alt

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti:

 • Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK
 • Nyní doktorand na Ústavu teoretické fyziky MFF UK
 • Státní zkouška z matematické fyziky
 • 4 roky praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky

 

Zastupující lektor

RNDr. Marian Rybář (Reference zde)

1908410_354045241451836_4922002109760783416_n

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti:

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
 • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky na katedře didaktiky MFF UK
 • 15 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky a statistiky
 • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu

Naše učebny

KCKurzy jsou vyučovány v moderních učebnách. Všechny učebny jsou vybaveny pohodlnými židlemi, psacími stoly a moderními flipcharty, abyste si mohli užít pohodlí při vstřebávání nových informací z daného kurzu. Klademe důraz zejména na příjemné prostředí a pohodovou atmosféru, které značně ovlivňují kvalitu přenosu vědomostí.

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500