Doučování | Matematika
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Matematika

Cena: 150Kč/hod

Délka přípravy jen 12 hodin

Přípravný kurz na zkoušku z matematiky na ČZU pro PEF (obor PAE, PAA a TF) vede se svými kolegy jako hlavní lektor RNDr. Marian Rybář, který má již 20 letou praxi s přípravou na tuto zkoušku a za sebou velké množství úspěšných studentů. Na kurzu jsou postupně probrána všechna důležitá témata ke zkoušce (viz Přehled probíraných témat níže). Po probrání každého tématu jsou propočítány typové příklady z testů a ke každému tématu jsou navrženy testové příklady k domácímu cvičení. Tyto příklady jsou na začátku příští hodiny společně spočítány.

Pokud absolvujete náš kurz matematiky celý a budete mít spočítané příklady z našeho souboru „KCKurzy – Jak udělat zkoušku z matematiky na ČZU“, rádi vám můžeme garantovat vrácení peněz v případě nesplnění zkoušky na třetí pokus.

TIP: Přidej se na Facebook Matematika ČZU, kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k zápočtům a zkoušce a můžeš s kolegy konzultovat své dotazy.

mys integral
Nebojme se zkoušky z Matematiky na ČZU!
S chutí do toho a půl je hotovo! 🙂

 

Během kurzu jsou probírána témata:

Společná část pro PEF (obor PAE, PAA a TF)
1. lekce: Definiční obory + Derivace
2. lekce: Tečna a normála + Monotonie, Extrémy
3. lekce: Konvexita, konkávita
4. lekce: Přímá integrace, Per partes, Substituce, Kombinace metod
5. lekce: Určitý integrál, Výpočty ploch obrazců

Samostatné kapitoly pouze pro PEF obor PAE (bude probráno samostatně pouze se studenty PAE)

6. lekce: Taylorův polynom, Diferenciální rovnice 1. řádu
7. lekce: Diferenciální rovnice 2. řádu

Samostatné kapitoly pouze pro PEF obor PAA (bude probráno samostatně pouze se studenty PAA)

6. lekce: Soustavy rovnic, Maticové rovnice
7. lekce: Determinanty, Cramerovo pravidlo, L’Hospitalovo pravidlo Asymptoty

Samostatné kapitoly pouze pro Technickou Fakultu (bude probráno samostatně pouze se studenty TF)

 

Hlavní lektor

RNDr. Marian Rybář (Reference zde)

lektor

 

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
 • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky na katedře didaktiky MFF UK
 • 20 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky a statistiky
 • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu

 

Zastupující lektor

Ing. Vladislav Hetfleiš (Reference zde)

Vzdělání a zkušenosti

 • Univerzita Palackého v Olomouci (obor Aplikována matematika a ekonomie)
 • V současné době student doktorského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE
 • 10 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky
 • Aprobovaný pedagog ekonomických předmětů

 

Ing. Václav Alt (Reference zde)

Václav Alt

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti

 • Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK
 • Nyní doktorand na Ústavu teoretické fyziky MFF UK
 • Státní zkouška z matematické fyziky
 • 7 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500