• -
  • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
  • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
  • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
  • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
  • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
  • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
  • -

Mikroekonomie I. a II. VŠE

Cena: 150Kč/hod

Koncepce kurzu „Mikroekonomie I“ pro VŠE (3MI102, 5EN102) je nastavena tak, aby student co nejrychleji vstřebal veškeré učivo, které je zapotřebí pro  úspěšné absolvování předmětu „Mikroekonomie I“ na VŠE, a to jak v podobě závěrečné zkoušky, tak i průběžných testů.

Koncepce kurzu „Mikroekonomie II“ pro VŠE (3MI403) vychází z tematické skladby kurzu mikroekonomie I pro VŠE, přičemž témata jsou probírána více zevrubně.

Mezi hlavní dva cíle patří:

mys teleso
Nebojme se zkoušky z Mikroekonomie I. a II. na VŠE!
S chutí do toho a půl je hotovo! :)

– co nejlepší výsledek studenta u testů i zkoušky z předmětu mikroekonomie I a mikroekonomie II.

– využitelnost nabytých znalostí během dalšího studia, resp. pochopení základních principů fungování ekonomiky jako celku.

MIKROEKONOMIE I

Důraz je kladen na pochopení podstaty jednotlivých ekonomických modelů a metod, čehož je dosaženo výběrem vhodných typových příkladů k doplnění teorie. Příklady vybírají lektoři tak, aby z nich bylo jasně patrné, proč dochází k tomu kterému mikroekonomickému efektu/ději.

Tematickou skladbu kurzu tvoří:

1. Úvod do ekonomie (předmět ekonomie, tržní mechanismus)

2. Trh výrobků a služeb (chování spotřebitele a formování poptávky na trhu výrobků a služeb, chování firmy a formování nabídky na trhu výrobků a služeb, rovnováha na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu, zisk jako podmět a alternativní cíle firmy)

3. Trh výrobních faktorů (formování cen na trzích výrobních faktorů, trh práce a kapitálu, trh výrobních faktorů a rozdělování důchodů)

4. Interakce trhů (tržní selhání a mikroekonomická politika státu)

 

MIKROEKONOMIE II

Během kurzu jsou probrány všechny důležité tematické celky, jejichž zvládnutí je nutné k úspěšnému absolvování předmětu „Mikroekonomie II“. Postupy, teoretické poznatky a praktické grafické metody, které jsou během kurzu probírány, pomohou studentovi, aby si vytvořil ucelený nadhled nad problematikou mikroekonomických teorií. Lektoři využívají  vybrané modelové příklady tak, aby z nich student pochopil principy fungování mikroekonomických modelů.

Tematická osnova kurzu vychází z obsahu předmětu „Mikroekonomie II“. Probrána jsou témata:

1. Chování spotřebitele (kardinalistický a ordinalistický model optima spotřebitele)

2. Formování poptávky, vlastnosti poptávky

3. Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

4. Příčiny existence firmy (časový horizont v rozhodování firmy, produkční analýza, volba technologie)

5. Zisk firmy (náklady a krátké a dlouhé období, příjmy firmy a maximalizace zisku)

6. Dokonalá konkurence (formování konkurenční individuální nabídky, konkurenční tržní nabídka v krátkém a dlouhém období)

7. Tržní struktury (monopol, monopolistická konkurence, model oligopolu)

8. Alternativní teorie firmy (manažerské koncepce  firmy apod.)

9. Individuální tržní nabídka a poptávka (ne/dokonale konkurenční trh)

10. Trh kapitálu (principy rozhodování tržních subjektů)

11. Všeobecná rovnováha (alokační efektivnost, efektivnost a spravedlnost)

12. Limity trhu (externality, veřejné statky, asymetrie informací, mikroekonomické působení vlády)

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500