Doučování | Obecná ekonomie I.
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Obecná ekonomie I.

Cena: 150Kč/hod

Koncepce kurzu obecné ekonomie I pro ČZU (ENE40E, ENEA7E, ENE04E, ENE18E, ENE20E, ENE37E, ENE71E, ENE77E, ENE79E, ENE83E, ENE87EE, ENE89E, ENE82E, ENE95E, ENEA1E, ENEA4E, ENI02E, ENT01Z, ENT71Z) se zaměřuje na dvě hlediska, a to:

 – co nejlepší výsledek studenta u zkoušky z obecné ekonomie I

 – využitelnost nabytých znalostí během dalšího studia, resp. pochopení základních principů fungování podniku a ekonomiky jako celku

Během kurzy jsou probrány všechny důležité tematické celky, jejichž znalost je zapotřebí k úspěšnému absolvování obecné ekonomie I. Tematickou skladbu kurzu lze rozdělit na:

 – základní pojmový aparát

 – mikroekonomická část (ekonomické teorie zaměřené na spotřebitele, podnik)

 – makroekonomická část (ekonomické teorie zaměřené na ekonomiku)

Postupy, teoretické poznatky a praktické grafické metody, které jsou během kurzu probírány, pomohou studentovi, aby si vytvořil ucelený nadhled nad problematikou mikro i makroekonomických teorií. Lektoři využívají  vybrané modelové příklady tak, aby z nich student pochopil principy fungování ekonomických modelů.

Tematická osnova kurzu vychází z obsahu předmětu obecné ekonomie I. Jsou probrána témata:

– úvod do ekonomie (racionální chování v ekonomii, trh a tržní mechanismus, ekonomické subjekty, koloběh tržní ekonomiky)

– trh výrobků a služeb (chování spotřebitele a formování poptávky, chování firmy a formování nabídky na trhu VaS, rovnováha na dokonale kon. trhu VaS, charakteristika nedokonalé kon.)

– trhy výrobních faktorů (formování ceny na trzích VF, trh práce a mzda, specifika trhu kapitálu, trhy VF a rozdělování důchodů)

– interakce trhů (vč. tržních selhání => monopol, oligopol)

– základní makroekonomické kategorie, veličiny a modely (produkt, model důchod-výdaje, model agregátní nabídky a poptávky, teorie peněz a trhu peněz, makroekonomická rovnováha)

– základny makroekonomické nestability (hospodářské cykly, inflace, nezaměstnanost)

– stabilizační makroekonomické politiky (měnová politika, fiskální politika, zahraničně-ekonomická politika)

 

Hlavní lektor

Vladislav Hetfleiš (Reference zde)

Vzdělání a zkušenosti:

 • Univerzita Palackého v Olomouci (obor Aplikována matematika a ekonomie)
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (obor Účetnictví a finanční řízení podniku)
 • Státní zkouška z ekonomie, matematiky, statistiky, bankovnictví a aplikací matematiky v ekonomii
 • 8 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky

 

Naše učebny

KCKurzy jsou vyučovány v moderních učebnách. Všechny učebny jsou vybaveny pohodlnými židlemi, psacími stoly a moderními flipcharty, abyste si mohli užít pohodlí při vstřebávání nových informací z daného kurzu. Klademe důraz zejména na příjemné prostředí a pohodovou atmosféru, které značně ovlivňují kvalitu přenosu vědomostí.

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500