Doučování | Obecná ekonomie II.
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Obecná ekonomie II.

Cena: 150Kč/hod

Koncepce kurzu obecné ekonomie II pro ČZU (ENE05E, ENE19E, ENE21E, ENE36E, ENE72E, ENE78E, ENE80E, ENE84E, ENE86E, ENE88E, ENE90E, ENE93E, ENE96E, ENEA2E,ENEA5E,ENEA7E, ENI03E, ENT01E, ENT2E) vychází převážně z tematické skladby kurzu obecné ekonomie I, resp. z makroekonomické části. Témata jsou probírána více zevrubně. Kurz se zaměřuje na dvě hlediska, a to:

co nejlepší výsledek studenta u zkoušky z obecné ekonomie II

využitelnost nabytých znalostí během dalšího studia, resp. pochopení detailních principů fungování ekonomiky jako celku

Během kurzu jsou probrány všechny důležité tematické celky, jejichž zvládnutí je zapotřebí k úspěšnému absolvování obecné ekonomie II. Pokud mluvíme o tematické skladbě, lze látku rozdělit do 4 základních tematických okruhů:

 • základní pojmový aparát
 • problematika uzavřené ekonomiky
 • problematika otevřené ekonomiky
 • hospodářské cykly

Postupy, teoretické poznatky a praktické grafické metody, které jsou během kurzu probírány, pomohou studentovi, aby si vytvořil ucelený nadhled nad problematikou makroekonomických teorií. Lektoři využívají  vybrané modelové příklady tak, aby z nich student pochopil principy fungování ekonomických modelů.

Tematická osnova kurzu vychází z obsahu předmětu obecné ekonomie II. Probrána jsou témata:

 • úvod do ekonomie (trh a tržní mechanismus, vývoj ekonomických teorií)
 • ukazatelé výkonnosti národního hospodářství
 • rovnovážný produkt (dvou a třísektorová ekonomika)
 • základní makroekonomické trhy (trh peněz, trhy zboží a služeb, model IS-LM)
 • agregátní nabídka a poptávka (model AD-AS)
 • platební bilance a problematika měnového kurzu
 • Philipsova křivka (inflace, nezaměstnanost, vzájemný vztah inflace a nezam.)
 • role státu a centrálního bankovnictví (monetární a fiskální politika)
 • hospodářské cykly (druhy cyklů, průběh cyklů a současný vývoj)

 

Hlavní lektor

Vladislav Hetfleiš (Reference zde)

Vzdělání a zkušenosti:

 • Univerzita Palackého v Olomouci (obor Aplikována matematika a ekonomie)
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (obor Účetnictví a finanční řízení podniku)
 • Státní zkouška z ekonomie, matematiky, statistiky, bankovnictví a aplikací matematiky v ekonomii
 • 8 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky

 

Naše učebny

KCKurzy jsou vyučovány v moderních učebnách. Všechny učebny jsou vybaveny pohodlnými židlemi, psacími stoly a moderními flipcharty, abyste si mohli užít pohodlí při vstřebávání nových informací z daného kurzu. Klademe důraz zejména na příjemné prostředí a pohodovou atmosféru, které značně ovlivňují kvalitu přenosu vědomostí.

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500