Doučování | Statistika
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Statistika

Cena: 150Kč/hod

Přípravný kurz Statistiky I (4ST201) pro VŠE vede se svými kolegy jako hlavní lektor RNDr. Marian Rybář (Marian), který má již 15 letou praxi s přípravou na tuto zkoušku a za sebou velké množství úspěšných studentů VŠE. Na jednotlivých lekcích počítáme přímo typové příklady ze zápočtových a zkouškových testů a nezdržujeme se kapitolami, které nejsou pro úspěch u testu důležité. Nejtěžší u zkoušky ze Statistiky I (4ST201) je rozpoznat, o který typ příkladu se jedná, tomu se proto důsledně věnujeme. Součástí závěrečného testu je také teoretická část, ve které se buď zaškrtávají odpovědi a,b,c nebo výroky ano/ne. Těsně před testem se tedy věnujeme také pochopení teorie a tréninku výběru správné odpovědi u příkladů na teorii. V neposlední řadě se také na kurzu dozvíte, k čemu je vlastně Statistika v praxi dobrá, takže k ní získáte lepší vztah a bude se vám lépe učit.

TIP: Přidej se na Facebook Statistika VŠE (4ST201), kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k zápočtům a zkoušce a můžeš s kolegy konzultovat své dotazy.“

Pokud Vám žádný z našich termínů „Pravidelných kurzů“ či „Nalejváren“ nevyhovuje, můžete si sehnat vlastní skupinu nebo se přihlásit na individuální doučování ve vámi vybraném termínu na http://kckurzy.cz/individualni-doucovani-2/.

mys statistika
Nebojme se zkoušky ze Statistiky na VŠE!
S chutí do toho a půl je hotovo! :)

Program kurzu:

1. Popisná statistika – Charakteristiky polohy (průměr, medián, modus a další) a charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient a další

2. Pravděpodobnost + Nespojitá rozdělení – Příklady na pravděpodobnost, Binomické, Poissonovo a Hypergeometrické rozdělení

3. Spojitá rozdělení – Hustota pravděpodobnosti a distribuční funkce, Normální rozdělení

4. Intervaly spolehlivosti – Intervalové odhady parametrů (95% případně 99% Interval spolehlivosti), oboustranný a jednostranný interval

5. Testování hypotéz – postup testování + rozlišení jednotlivých testů

6. Test dobré shody, Kontingenční tabulka a Analýza rozptylu (ANOVA test) – rozlišení jednotlivých testů + příklady

7. Jednoduchá a Vícenásobná Regrese a korelace – výběr správné funkce, správná interpretace výstupů ze software

8. Časové řady – základní charakteristiky časových řad, sezónní a nesezónní časové řady

9. Indexy – Rozdělení indexů, rozlišení příkladů na individuální a souhrnné indexy

Za uvedené časy naprostá většina studentů zkoušku úspěšně absolvuje!

 

Hlavní lektor

RNDr. Marian Rybář (Reference zde)

1908410_354045241451836_4922002109760783416_n

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti:

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
 • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky a statistiky na katedře didaktiky MFF UK
 • 15 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky a statistiky
 • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu

 

Zastupující lektor

RNDr. Vítězslav Línek (Reference zde)

IMG_8491

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti:

 • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky a biologie)
 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky a statistiky na katedře didaktiky MFF UK
 • 10 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky a statistiky

 

Jana Boyarintseva (Reference zde)

13912371_1114434588613199_5549600358251032511_n

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti:

 • Vysoká škola ekonomická v Praze (obor Účetnictví a finanční řízení podniku)
 • Pomocná vědecká síla na katedře matematiky VŠE pod vedením prof. RNDr. Miloše Kaňky, CSc
 • 2 roky praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky a statistiky

 

 

Naše učebny

KCKurzy jsou vyučovány v moderních učebnách. Všechny učebny jsou vybaveny pohodlnými židlemi, psacími stoly a moderními flipcharty, abyste si mohli užít pohodlí při vstřebávání nových informací z daného kurzu. Klademe důraz zejména na příjemné prostředí a pohodovou atmosféru, které značně ovlivňují kvalitu přenosu vědomostí.

 

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500