Doučování | Statistika II.
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Statistika II.

Cena: 150Kč/hod

Přípravný kurz na zkoušku ze Statistiky II. na ČZU vede se svými kolegy jako hlavní lektor RNDr. Marian Rybář, který má již 20 letou praxi s přípravou na tuto zkoušku a za sebou velké množství úspěšných studentů.

Na kurzu jsou postupně probrána všechna profilová témata ke zkoušce  – viz Přehled probíraných témat. Kurzy jsou přizpůsobeny požadavkům na jednotlivých oborech:

  • obor PAE (denní studium) – výpočty ručně a na kalkulačce
  • obor PAA (denní studium) – výpočty ručně a v software SPSS
  • obor PAEK (kombinované studium) – výpočty ručně a v software STATISTICA

Probírané příklady jsou vybírány z 5 hlavních kategorií, kterými jsou:

» jednoduchá regresní a kolerační analýza

» vícenásobná regresní a korelační analýza

» analýza časových řad

» kontingenční a asociační tabulky

» indexní analýza

Po probrání každého tématu jsou propočítány typové příklady z testů a ke každému tématu jsou navrženy 3 testové příklady k domácímu cvičení. Tyto příklady jsou na začátku příští hodiny společně spočítány.

 

Pokud absolvujete náš kurz statistiky celý a splníte navržené domácí úkoly, rádi vám můžeme garantovat vrácení peněz v případě nesplnění zkoušky na třetí pokus.

TIP: Kdo se chce učit raději z tepla domova, nabízíme také možnost online nalejváren Statistika II. ČZU pro obor PAA  a PAE.

Cena za online nalejvárnu je 100 Kč/hod.

statistika
Nebojme se zkoušky ze Statistiky II. na ČZU!
S chutí do toho a půl je hotovo! 🙂

 

Hlavní lektor

RNDr. Marian Rybář (Reference zde)

lektor

 

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti

  • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
  • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
  • Státní zkouška z matematiky a statistiky
  • Doktorát z matematiky na katedře didaktiky MFF UK
  • 20 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky a statistiky
  • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu

 

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500