Doučování | Základy matematiky – doučování VŠCHT
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Základy matematiky – doučování VŠCHT

Koncepce kurzu základů matematiky pro VŠCHT se zaměřuje na dvě hlediska, a to:

 • co nejlepší výsledek studenta z předmětu „Základy matematiky“
 • využitelnost nabytých znalostí během dalšího studia

Prvořadně je cílem kurzu matematiky pro VŠCHT připravit studenta na úspěšné absolvování předmětu „Základy matematiky). Během kurzu základů matematiky pro VŠCHT je kladen důraz na probrání všech patřičných témat, se kterými se student VŠCHT během semestru a zkouškového může setkat. Lektoři využívají  vybrané modelové příklady, ze kterých lze látku snadno a rychle pochopit. Postupy, které se student během modelových příkladů naučí, lze analogicky využít pro všechny variace příkladů z dané problematiky.

Tematická osnova kurzu vychází z 6 celků, kterými jsou:

 • úpravy algebraických výrazů (zlomky, mocniny a odmocniny, mnohočleny, lomené výrazy, úpravy výrazů)
 • řešení rovnic (algebraické rovnice o jedné neznámé, jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice, goniometrické rovnice, rovnice s absolutní hodnotou, soustavy rovnic)
 • řešení nerovnic (soustavy nerovnic, lineární nerovnice s absolutní hodnotou, součinový tvar nerovnic, kvadratické nerovnice apod.)
 • analytická geometrie v rovině (Kartézské souřadnice v rovině, rovnice přímky, kuželosečky)
 • funkce (elementární funkce, operace s funkcemi)
 • komplexní čísla (základní pojmy, geometrické znázornění komplexního čísla, goniometrický tvar komplexního čísla)

Termíny konání nejbližších kurzů:

MAT

 • od 29.9.2014, výuka koresponduje s tématy během semestru
 • místo doučování: Praha 6
 • cena: 300 Kč/1 den
 • celý semestr:

Pondělí

 • 14:00-16:00 (MATZ01)

Úterý

 • 9:00-11:00 (MATZ02)
 • 11:15-13:15 (MATZ03)
 • 13:30-15:30 (MATZ04)
 • 15:45-17:45 (MATZ05)
 • 18:00-20:00 (MATZ06)

Středa

 • 9:30-11:30 (MATZ07)
 • 11:45-13:45 (MATZ08)
 • 14:00-16:00 (MATZ09)
 • 16:15-18:15 (MATZ10)

Čtvrtek

 • 9:00-11:00 (MATZ11)
 • 11:15-13:15 (MATZ12)
 • 13:30-15:30 (MATZ13)
 • 15:45-17:45 (MATZ14)
 • 18:00-20:00 (MATZ15)

Pátek

 • 14:00-16:00 (MATZ16)

Sobota

 • 9:00-11:00 (MATZ17)
 • 11:15-13:15 (MATZ18)
 • 13:30-15:30 (MATZ19)
 • 15:45-17:45 (MATZ20)
 • 18:00-20:00 (MATZ21)
 • pokud se Vám časově koncepce kurzu nehodí, pak nám napište, plánujeme další kurzy nebo Vám můžeme poskytnout i individuální doučování

[vfb id=31]

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500