Doučování | Ekonomie I – doučování VŠE
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Ekonomie I – doučování VŠE

Koncepce kurzu ekonomie I pro VŠE (3MI101, 3MI191, 5EN101) se zaměřuje na dvě hlediska, a to:

 • co nejlepší výsledek studenta u testů i zkoušky z předmětu ekonomie I
 • využitelnost nabytých znalostí během dalšího studia, resp. pochopení základních principů fungování podniku a ekonomiky jako celku

Během kurzy jsou probrány všechny důležité tematické celky, jejichž znalost je zapotřebí k úspěšnému absolvování ekonomie I. Tematickou skladbu kurzu lze rozdělit na:

 • základní pojmový aparát
 • mikroekonomická část (ekonomické teorie zaměřené na spotřebitele, podnik)
 • makroekonomická část (ekonomické teorie zaměřené na ekonomiku)

Postupy, teoretické poznatky a praktické grafické metody, které jsou během kurzu probírány, pomohou studentovi, aby si vytvořil ucelený nadhled nad problematikou mikro i makroekonomických teorií. Lektoři využívají  vybrané modelové příklady tak, aby z nich student pochopil principy fungování ekonomických modelů.

Tematická osnova kurzu vychází z obsahu předmětu ekonomie I. Jsou probrána témata:

 • úvod do ekonomie (racionální chování v ekonomii, trh a tržní mechanismus, ekonomické subjekty, koloběh tržní ekonomiky)
 • trh výrobků a služeb (chování spotřebitele a formování poptávky, chování firmy a formování nabídky na trhu VaS, rovnováha na dokonale kon. trhu VaS, charakteristika nedokonalé kon.)
 • trhy výrobních faktorů (formování ceny na trzích VF, trh práce a mzda, specifika trhu kapitálu, trhy VF a rozdělování důchodů)
 • interakce trhů (vč. tržních selhání => monopol, oligopol)
 • základní makroekonomické kategorie, veličiny a modely (produkt, model důchod-výdaje, model agregátní nabídky a poptávky, teorie peněz a trhu peněz, makroekonomická rovnováha)
 • základny makroekonomické nestability (hospodářské cykly, inflace, nezaměstnanost)
 • stabilizační makroekonomické politiky (měnová politika, fiskální politika, zahraničně-ekonomická politika)

Termíny konání nejbližších kurzů:

„Nalejvárna“ na 2. průběžný test

 • je probírána látka odpovídající tematice zápočtového testu
 • kurzy jsou 4 hodinové, cena 600 Kč (150 Kč/hod.)
 • kurzy jsou pořádány v učebně na Praze 4

Úterní „Nalejvárna“ (9.12.)

 • 16:00 – 20:00 (EKNZ22)

Paralelní výuka

 • od 22.9.2014, výuka koresponduje s tématy během semestru
 • místo doučování: Praha 3
 • cena: 300 Kč/1 den
 • celý semestr:

Pondělí

 • 14:00-16:00 (EKN101)

Úterý

 • 9:00-11:00 (EKN102)
 • 11:15-13:15 (EKN103)
 • 13:30-15:30 (EKN104)
 • 15:45-17:45 (EKN105)
 • 18:00-20:00 (EKN106)

Středa

 • 9:30-11:30 (EKN107)
 • 11:45-13:45 (EKN108)
 • 14:00-16:00 (EKN109)
 • 16:15-18:15 (EKN110)

Čtvrtek

 • 9:00-11:00 (EKN111)
 • 11:15-13:15 (EKN112)
 • 13:30-15:30 (EKN113)
 • 15:45-17:45 (EKN114)
 • 18:00-20:00 (EKN115)

Pátek

 • 14:00-16:00 (EKN116)

Sobota

 • 9:00-11:00 (EKN117)
 • 11:15-13:15 (EKN118)
 • 13:30-15:30 (EKN119)
 • 15:45-17:45 (EKN120)
 • 18:00-20:00 (EKN121)

Pokud se Vám časově koncepce kurzu nehodí, pak nám napište, plánujeme další kurzy nebo Vám můžeme poskytnout i individuální doučování.

[vfb id=23]

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500