Doučování | Ekonomie II – doučování VŠE
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Ekonomie II – doučování VŠE

Koncepce kurzu ekonomie II pro VŠE (3MI402, 3MI411, 5EN411) vychází z tematické skladby kurzu ekonomie I (3MI101 a 5EN101), přičemž témata jsou probírána více zevrubně. Kurz se zaměřuje na dvě hlediska, a to:

 • co nejlepší výsledek studenta u zkoušky i testů z předmětu „Ekonomie II“
 • využitelnost nabytých znalostí během dalšího studia, resp. pochopení detailních principů úlohy firmy v ekonomice a fungování ekonomiky jako celku

Během kurzu jsou probrány všechny důležité tematické celky, jejichž zvládnutí je nutné k úspěšnému absolvování předmětu „Ekonomie II“. V rámci tematické skladby kurzu lze látku rozdělit do 2 základních tematických okruhů:

 • Mikroekonomické modely
 • Makroekonomické modely

Postupy, teoretické poznatky a praktické grafické metody, které jsou během kurzu probírány, pomohou studentovi, aby si vytvořil ucelený nadhled nad problematikou makro i mikroekonomických teorií. Lektoři využívají  vybrané modelové příklady tak, aby z nich student pochopil principy fungování ekonomických modelů.

Tematická osnova kurzu vychází z obsahu předmětu „Ekonomie II“. Probrána jsou témata:

 • Mikroekonomické modely

chování spotřebitele, formování poptávky, rozhodování spotřebitele za rizika, analýza firmy, dokonalá konkurence, tržní struktury (monopol, monopolistická konkurence, modely oligopolu), alternativní teorie firmy, subjekty na trhu kapitálu, všeobecná rovnováha a efektivnost, limity trhu (externality, veřejné statky, symetrie informací, mikroekonomické působení vlády)

 • Makroekonomické modely

základní makroekonomické veličiny, vztahy a problémy, teorie spotřeby a investic, určení rovnovážné produkce modelu produkt-výdaje, trh peněz, vnitřní a vnější rovnováha (model IS-LM-BP), monetární a fiskální politika v otevřené ekonomice, teorie měnového kurzu, trh práce a nezaměstnanost, inflace, agregátní nabídka a poptávka, hospodářský růst

Termíny konání nejbližších kurzů:

„Nalejvárna“ na 2. průběžný test

 • je probírána látka odpovídající tematice zápočtového testu
 • kurzy jsou 4 hodinové, cena 600 Kč (150 Kč/hod.)
 • kurzy jsou pořádány v učebně na Praze 4

Sobotní „Nalejvárna“ (6.12.)

 • 16:00 – 20:00 (EKNZ21)

Sobotní „Nalejvárna“ (13.12.)

 • 16:00 – 20:00 (EKNZ22)

Pravidelné doučování

 • od 22.9.2014, výuka koresponduje s tématy během semestru
 • místo doučování: Praha 3
 • cena: 300 Kč/1 den
 • celý semestr:

Pondělí

 • 14:00-16:00 (EKN201)

Úterý

 • 9:00-11:00 (EKN202)
 • 11:15-13:15 (EKN203)
 • 13:30-15:30 (EKN204)
 • 15:45-17:45 (EKN205)
 • 18:00-20:00 (EKN206)

Středa

 • 9:30-11:30 (EKN207)
 • 11:45-13:45 (EKN208)
 • 14:00-16:00 (EKN209)
 • 16:15-18:15 (EKN210)

Čtvrtek

 • 9:00-11:00 (EKN211)
 • 11:15-13:15 (EKN212)
 • 13:30-15:30 (EKN213)
 • 15:45-17:45 (EKN214)
 • 18:00-20:00 (EKN215)

Pátek

 • 14:00-16:00 (EKN216)

Sobota

 • 9:00-11:00 (EKN217)
 • 11:15-13:15 (EKN218)
 • 13:30-15:30 (EKN219)
 • 15:45-17:45 (EKN220)
 • 18:00-20:00 (EKN221)

Pokud se Vám časově koncepce kurzu nehodí, pak nám napište, plánujeme další kurzy nebo Vám můžeme poskytnout i individuální doučování.

[vfb id=24]

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500