Doučování | Makroekonomie I – doučování VŠE
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Makroekonomie I – doučování VŠE

Kurz „Makroekonomie I“ pro VŠE (3MI103, 3MI104, 5EN103, 5EN105, 5EN203) je koncipovaný tak, aby studenti kurzu byli schopni úspěšně zvládnout předmět „Makroekonomie I“ na VŠE, a to včetně průběžných testů. Mezi hlavní cíle kurzu lze zařadit:

 • co nejlepší výsledek studenta u testů i zkoušky z předmětu makroekonomie I
 • využitelnost nabytých znalostí během dalšího studia, resp. pochopení základních principů fungování ekonomiky jako celku

Důraz je kladen na pochopení podstaty jednotlivých ekonomických modelů a metod, čehož je dosaženo výběrem vhodných typových příkladů k doplnění teorie. Příklady vybíráme tak, aby z nich bylo jasně patrné, proč dochází k tomu kterému makroekonomickému efektu/ději.

Během kurzy jsou probrány všechny kýžené tematické celky, kterými jsou:

 • úvod do makroekonomie
 • makroekonomické agregáty (HDP, HNP, model agregátních výdajů a rovn. prod.)
 • peníze a trh peněz
 • agregátní poptávka a agregátní nabídka
 • hospodářský růst a cyklus
 • nezaměstnanost, inflace
 • měnový kurz
 • teorie otevřené ekonomiky (platební bilance, zahraniční dluh, monetární a fiskální politika, mezinárodní obchod)

Termíny konání nejbližších kurzů:

„Nalejvárna“ na 2. průběžný test

 • je probírána látka odpovídající tematice zápočtového testu
 • kurzy jsou 4 hodinové, cena 600 Kč (150 Kč/hod.)
 • kurzy jsou pořádány v učebně na Praze 4

Páteční „Nalejvárna“ (5.12.)

 • 16:00 – 20:00 (MAKZ21)

Páteční „Nalejvárna“ (12.12.)

 • 16:00 – 20:00 (MAKZ22)

Pravidelné doučování

 • od 22.9.2014, výuka koresponduje s tématy během semestru
 • místo doučování: Praha 3
 • cena: 300 Kč/1 den
 • celý semestr:

Pondělí

 • 14:00-16:00 (MAK101)

Úterý

 • 9:00-11:00 (MAK102)
 • 11:15-13:15 (MAK103)
 • 13:30-15:30 (MAK104)
 • 15:45-17:45 (MAK105)
 • 18:00-20:00 (MAK106)

Středa

 • 9:30-11:30 (MAK107)
 • 11:45-13:45 (MAK108)
 • 14:00-16:00 (MAK109)
 • 16:15-18:15 (MAK110)

Čtvrtek

 • 9:00-11:00 (MAK111)
 • 11:15-13:15 (MAK112)
 • 13:30-15:30 (MAK113)
 • 15:45-17:45 (MAK114)
 • 18:00-20:00 (MAK115)

Pátek

 • 14:00-16:00 (MAK116)

Sobota

 • 9:00-11:00 (MAK117)
 • 11:15-13:15 (MAK118)
 • 13:30-15:30 (MAK119)
 • 15:45-17:45 (MAK120)
 • 18:00-20:00 (MAK121)

Pokud se Vám časově koncepce kurzu nehodí, pak nám napište, plánujeme další kurzy nebo Vám můžeme poskytnout i individuální doučování.

[vfb id=25]

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500