Doučování | Manažerské úč. – doučování VŠE
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Manažerské úč. – doučování VŠE

Kurz manažerského účetnictví pro VŠE (1MU211 a 1MU305) je koncipován dle potřeb první úrovně předmětu „manažerské účetnictví„. Během kurzu se student naučí nejen řešit kýžené příklady v rámci problematiky manažerského účetnictví, ale jsou probírány i potřebné teoretické znalosti. Řešením daného příkladu se rozumí komplexní řešení, které je tvořené:

 • vybráním vhodné metody pro správné řešení
 • použitím vybrané metody včetně výpočtu výsledných hodnot
 • interpretací a prezentací výsledků

Důraz je kladen na pochopení dané látky ve smyslu uvědomění si, proč je daná metoda nejvhodnější pro řešení konkrétního případu/příkladu a jak vybranou metodu na případ/příklad aplikovat.

Koncepce kurzu odráží všechny potřebné aspekty, které jsou zapotřebí k úspěšnému absolvování závěrečného testu.

Během kuru jsou probírána témata vztahu finančního, nákladového a manažerského účetnictví, měření a řízení výkonnosti podniku, výkazy pro měření a řízení zisku, metoda standardních nákladů a výnosů, analýza odchylek, informační nástroje pro řízení po linii výkonů, rozpoznávání hodnotových vztahů mezi útvary, pojetí výnosů v nákladovém účetnictví, postavení nákladů v systému plánů a rozpočtů, účetní informace pro řízení po linii  odpovědnosti.

Termíny konání nejbližších kurzů:

Aktuálně nejsou naplánované žádné kurzy.

[vfb id=11]

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500