Doučování | Matematika – doučování VŠE
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Matematika – doučování VŠE

Koncepce kurzu matematiky pro VŠE (4MM101, 55F100) se zaměřuje na tři hlediska, a to:

 • plná tématická shoda s předměty 4MM101 a 55F100
 • důraz na pochopení látky a vzáj. souvislostí mezi jednotlivými tématickými celky
 • minimalizace rizika neúspěchu u všech testů z matematiky 4MM101 a 55F100

Prvořadně je cílem kurzu matematiky pro VŠE připravit studenta na úspěšné složení písemných testů z matematiky. Během kurzu matematiky pro VŠE je kladen důraz na probrání všech patřičných témat, se kterými se student VŠE během písemných testů může setkat.

Lektoři využívají  vybrané modelové příklady, ze kterých lze látku snadno a rychle pochopit. Postupy, které se student během modelových příkladů naučí, lze analogicky využít pro všechny variace příkladů z dané problematiky.

Druhým a třetím cílem kurzu je probrat se studenty všechny témata, a to takovým způsobem, aby studenti probíranou látku pochopili jako celek. Pokud student získá komplexní znalosti ze všech 12 tematických celků včetně všech mezidisciplinárních vazeb, pak student zvyšuje pravděpodobnost pohodlného zvládnutí navazujících předmětů zaměřených na analýzu dat.

Celoškolsky povinným navazujícím předmětem je např:

 • statistika

Tematická osnova kurzu 4MM101:

vektory, maticová problematika (hodnost matice, soustavy matic, včetně násobení matic), limita posloupnosti, limita funkce jedné proměnné, derivace funkcí včetně L’Hospitalovo pravidlo, význam první a druhé derivace pro průběh funkce (monotónní funkce, lokální extrémy atd.), funkce více proměnných (parciální derivace, nalezené extrémů funkce), primitivní funkce a neurčitý integrál (metoda per partes, substituční metoda), určitý a nevlastní integrál, diferenciální rovnice prvního a druhého řádu, analýza řad (součet řad, konvergentní a divergentní řada, geometrická řada).

Tematická osnova kurzu 55F100:

operace s číselnými a proměnnými výrazy (řešení elementárních rovnic a nerovnic), grafy (lineární, kvadratické a lineární lomené funkce), posloupnosti (konečná a nekonečná, limity posloupností a jejich vlastnosti), funkce jedné proměnné (skládání funkcí, definiční obor, přehled používaných funkcí – polynomy, odmocniny, racionální lomené, exponenciály, logaritmy), limita funkce (aritmetika limit), derivace funkce (výpočet první derivace, význam, L’Hospitalovo pravidlo), vyšetření průběhu funkce (lokální a globální extrémy, intervaly monotonie), druhá derivace funkce (asymptoty, konvexita a konkavita funkce, elasticita), funkce více proměnných (parciální derivace, stacionární body, Jacobiho matice, optimalizační úlohy, vázané extrémy), dosazovací metoda (pro 2 proměnné, metoda jacobiánu), metoda Lagrangeových multiplikátorů, totální diferenciál (homogenní funkce, Cobb-Douglasova produkční funkce)

Termíny konání nejbližších kurzů

4MM101

„Nalejvárna“ na zápočtový test

 • je probírána látka odpovídající tematice zápočtového testu
 • kurzy jsou 4 hodinové, cena 600 Kč (150 Kč/hod.)
 • kurzy jsou pořádány v učebně na Praze 4

Paralelní výuka

 • od 22.9.2014, výuka koresponduje s tématy během semestru
 • místo doučování: Praha 3
 • cena: 300 Kč/1 den
 • celý semestr:

Pondělí

 • 14:00-16:00(MAT001)

Úterý

 • 9:00-11:00 (MAT002)
 • 11:15-13:15 (MAT003)
 • 13:30-15:30 (MAT004)
 • 15:45-17:45 (MAT005)
 • 18:00-20:00 (MAT006)

Středa

 • 9:30-11:30 (MAT007)
 • 11:45-13:45 (MAT008)
 • 14:00-16:00 (MAT009)
 • 16:15-18:15 (MAT010)

Čtvrtek

 • 9:00-11:00 (MAT011)
 • 11:15-13:15 (MAT012)
 • 13:30-15:30 (MAT013)
 • 15:45-17:45 (MAT014)
 • 18:00-20:00 (MAT015)

Pátek

 • 14:00-16:00 (MAT016)

Sobota

 • 9:00-11:00 (MAT017)
 • 11:15-13:15 (MAT018)
 • 13:30-15:30 (MAT019)
 • 15:45-17:45 (MAT020)
 • 18:00-20:00 (MAT021)
 • pokud se Vám časově koncepce kurzu nehodí, pak nám napište, plánujeme další kurzy nebo Vám můžeme poskytnout i individuální doučování

55F100

Příprava na průběžné testy

 • kurz tematicky odpovídá potřebám 1. průběžného testu
 • místo doučování: Praha 3
 • cena: 900 Kč/kurz (6 hodin)
[vfb id=10]
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500