Doučování | Mikroekonomie I – doučování VŠE
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Mikroekonomie I – doučování VŠE

Koncepce kurzu „Mikroekonomie I“ pro VŠE (3MI102, 5EN102, 5EN202) je nastavena tak, aby student co nejrychleji vstřebal veškeré učivo, které je zapotřebí pro  úspěšné absolvování předmětu „Mikroekonomie I“ na VŠE, a to jak v podobě závěrečné zkoušky, tak i průběžných testů. mezi hlavní dva cíle patří:

 • co nejlepší výsledek studenta u testů i zkoušky z předmětu makroekonomie I
 • využitelnost nabytých znalostí během dalšího studia, resp. pochopení základních principů fungování ekonomiky jako celku

Důraz je kladen na pochopení podstaty jednotlivých ekonomických modelů a metod, čehož je dosaženo výběrem vhodných typových příkladů k doplnění teorie. Příklady vybírají lektoři tak, aby z nich bylo jasně patrné, proč dochází k tomu kterému mikroekonomickému efektu/ději.

Tematickou skladbu kurzu tvoří:

 • úvod do ekonomie (předmět ekonomie, tržní mechanismus)
 • trh výrobků a služeb (chování spotřebitele a formování poptávky na trhu výrobků a služeb, chování firmy a formování nabídky na trhu výrobků a služeb, rovnováha na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu, zisk jako podmět a alternativní cíle firmy)
 • trh výrobních faktorů (formování cen na trzích výrobních faktorů, trh práce a kapitálu, trh výrobních faktorů a rozdělování důchodů)
 • interakce trhů (tržní selhání a mikroekonomická politika státu)

Termíny konání nejbližších kurzů:

„Nalejvárna“ na 2. průběžný test

 • je probírána látka odpovídající tematice zápočtového testu
 • kurzy jsou 4 hodinové, cena 600 Kč (150 Kč/hod.)
 • kurzy jsou pořádány v učebně na Praze 4

Čtvrteční „Nalejvárna“ (4.12.)

 • 16:00 – 20:00 (MIKZ21)

Čtvrteční „Nalejvárna“ (11.12.)

 • 16:00 – 20:00 (MIKZ22)

Pravidelné doučování

 • od 22.9.2014, výuka koresponduje s tématy během semestru
 • místo doučování: Praha 3
 • cena: 300 Kč/1 den
 • celý semestr:

Pondělí

 • 14:00-16:00 (MIK101)

Úterý

 • 9:00-11:00 (MIK102)
 • 11:15-13:15 (MIK103)
 • 13:30-15:30 (MIK104)
 • 15:45-17:45 (MIK105)
 • 18:00-20:00 (MIK106)

Středa

 • 9:30-11:30 (MIK107)
 • 11:45-13:45 (MIK108)
 • 14:00-16:00 (MIK109)
 • 16:15-18:15 (MIK110)

Čtvrtek

 • 9:00-11:00 (MIK111)
 • 11:15-13:15 (MIK112)
 • 13:30-15:30 (MIK113)
 • 15:45-17:45 (MIK114)
 • 18:00-20:00 (MIK115)

Pátek

 • 14:00-16:00 (MIK116)

Sobota

 • 9:00-11:00 (MIK117)
 • 11:15-13:15 (MIK118)
 • 13:30-15:30 (MIK119)
 • 15:45-17:45 (MIK120)
 • 18:00-20:00 (MIK121)

Pokud se Vám časově koncepce kurzu nehodí, pak nám napište, plánujeme další kurzy nebo Vám můžeme poskytnout i individuální doučování.

[vfb id=28]

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500