Doučování | Statistika I – doučování VŠE
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Statistika I – doučování VŠE

Kurz statistiky I pro VŠE (4ST201) je koncipován tak, aby si student osvojil metody a všechny další důležité aspekty zpracování hromadných experimentálních dat, a to skrze plné spektrum metod matematicko-statistických analýz potřebných pro zvládnutí předmětu statistika (4ST201). V rámci kurzu jsou probírána všechna témata, jejichž zvládnutí je nutné k úspěšnému absolvování všech písemných testů z předmětu, a to:

 • od charakteristiky variability
 • až po indexy a diference

Důraz je kladen na pochopení podstaty jednotlivých statistických metod, čehož je dosaženo výběrem vhodných typových příkladů. Příklady vybíráme tak, aby z nich bylo jasně patrné proč má student volit právě tu kterou matematicko-statistickou metodu a jakým způsobem by měl student přistupovat k volbě řešení obdobných příkladů, se kterými se setká během testů ze statistiky.

Nezaměřujeme se pouze na studentův výběr vhodné matematicko-statistické metody a její propočet. V rámci matematicko-statistických metod jsou důležité i další aspekty, jejichž zvládnutí je bezpodmínečně nutné k úspěšnému složení zkoušky.

Student se během kurzu naučí řešit dané matematicko-statistické příklady komplexně, a to ve smyslu:

 • vybrání vhodné metody pro správné řešení
 • použití vybrané metody včetně výpočtu výsledných hodnot
 • interpretace a prezentace výsledků

Probíranými tematickými celky jsou charakteristiky úrovně, variability a tvaru rozdělení, náhodné jevy a pravděpodobnost, stanovení a testování hypotéz (parametrické a neparametrické testy), vztah mezi kvantitativními a kvalitativními proměnnými (jednoduchá a vícenásobná regresní a korelační analýza, analýza rozptylu, analýza v kontingenčních tabulkách), analýza ekonomických časových řad, metody statistického srovnávání (indexy a diference).

Termíny konání nejbližších kurzů:

„Nalejvárny“ na průběžné testy

 • kurz tematicky odpovídá potřebám 2. průběžného testu
 • místo doučování: Praha 4
 • cena 600 Kč/kurz (4 hodiny) nebo 900 Kč (6 hodin)

Sobotní „Nalejvárny“ (6.12.)

 • 10:00-14:00 (STAPR29)
 • 14:30-18:30 (STAPR30)

Nedělení „Nalejvárny“ (7.12.)

 • 10:00-14:00 (STAPR31)
 • 14:30-18:30 (STAPR32)

6 hodinová „Najelvárna“ (28.11.)

 • 2. polovina kurzu 15:00-18:00 s JŽ (STAPRJŽ)
 • cena 450 Kč

STA

 • od 22.9.2014, výuka koresponduje s tématy během semestru
 • místo doučování: Praha 3
 • cena: 300 Kč/1 den
 • celý semestr:

Pondělí

 • 14:00-16:00(STA001)

Úterý

 • 9:00-11:00 (STA002)
 • 11:15-13:15 (STA003)
 • 13:30-15:30 (STA004)
 • 15:45-17:45 (STA005)
 • 18:00-20:00 (STA006)

Středa

 • 9:30-11:30 (STA007)
 • 11:45-13:45 (STA008)
 • 14:00-16:00 (STA009)
 • 16:15-18:15 (STA010)

Čtvrtek

 • 9:00-11:00 (STA011)
 • 11:15-13:15 (STA012)
 • 13:30-15:30 (STA013)
 • 15:45-17:45 (STA014)
 • 18:00-20:00 (STA015)

Pátek

 • 14:00-16:00 (STA016)

Sobota

 • 9:00-11:00 (STA017)
 • 11:15-13:15 (STA018)
 • 13:30-15:30 (STA019)
 • 15:45-17:45 (STA020)
 • 18:00-20:00 (STA021)
 • pokud se Vám časově koncepce kurzu nehodí, pak nám napište, plánujeme další kurzy nebo Vám můžeme poskytnout i individuální doučování

[vfb id=12]

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500