Doučování | Účetnictví I – doučování VŠE
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Účetnictví I – doučování VŠE

Kurz účetnictví pro VŠE (1FU201 a 1FU211) je koncipován přímo pro potřeby základních kurzů účetnictví na VŠE. Během kurzů je kladen důraz na dvě hlediska, a to:

 • nabytí teoretických znalostí
 • řešení konkrétních účetních případů

Nutné teoretické znalosti jsou probírány postupně ve stejném sledu, ve kterém jsou řešeny i dané účetní případy. Lektoři na vybraných modelových příkladech učí studenty takovým způsobem, aby bylo pro studenty možné látku snadno a rychle pochopit. Postupy, které se student během modelových příkladů naučí, lze analogicky využít pro všechny variace příkladů z dané problematiky.

Během kurzu jsou využívány příklady, ze kterých je jasně patrné, jakou logikou fungují účetní operace jako takové.

Absolvent kurzu je schopný:

 • orientace v dokumentech účetní závěrky
 • vysvětlit podstatu základních prvků účetních výkazů
 • provést základní účetní operace
 • vytvořit zjednodušené dokumenty účetní závěrky
 • orientace v základních českých a mezinárodních účetních standardech

Tematická osnova odráží (s výjimkou elementárního pojmového aparátu a základů účetních operací) základní strukturu rozvahy, výkazu o cash-flow a výkazu zisků a ztrát, kterými jsou účtování výnosů, nákladů, příjmů a výdajů, výkaz o cash-flow, dlouhodobá aktiva hmotná a nehmotná, zásoby, investice, pohledávky, cizí zdroje a vlastní kapitál.

Termíny konání nejbližších kurzů:

UCE

 • od 24.9.2014, výuka koresponduje s tématy během semestru
 • místo doučování: Praha 3
 • cena: 300 Kč/1 den
 • celý semestr:
 1. St 10:00-12:00 (UCE001)
 2. St 15:00-17:00 (UCE002)
 3. Čt 10:00-12:00 (UCE003)
 4. Čt 13:00-15:00 (UCE004)

Sylabus UCE

 • 1. týden (22.9.-26.9.) – úvodní hodina (maj. a kap. str. podn., práce s účty)
 • 2. týden (29.9.-3.10.) – výnosy a náklady (základy účtování, sestavení výsledovky)
 • 3. týden (6.10.-10.10.) – druhové a účelové čl. nákl. (specifikace, VZZ)
 • 4. týden (13.10.-17.10.) – opakování před průběžným testem
 • 5. týden (20.10.-24.10.) – dlouhodobý majetek (pořízení, odpisy, vyřazení)
 • 6. týden (27.10.-31.10.) – zásoby (FIFO, LIFO, Prům., účtování A & B)
 • 7. týden (3.11.-7.11.) – investice (zúčtování cenných papírů)
 • 8. týden (10.11.-14.11.) – pohledávky (nedobytné pohledávky, opravné položky)
 • 9. týden (17.11.-21.11.) – cizí zdroje (struktura CK, tvorba rezerv)
 • 10. týden (24.11.-28.11.) – vlastní kapitál (struktura VK, základní operace)
 • 11. týden (1.12.-5.12.) – cash-flow (využití výkazu, části výkazu, metody sestavení)
 • 12. týden (8.12.-12.12.) – opakování druhé části semestru (DM až CF)
 • 13. týden (15.12.-19.12.) – souhrnný příklad

Sylabus je možné měnit dle požadavků a potřeb studentů.

[vfb id=13]

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500