Doučování | Ekonomika agrárního sektoru
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Ekonomika agrárního sektoru

Cena: 200Kč/hod

Podstatou kurzu  Ekonomika agrárního sektoru (EEE06E) je seznámit studenty se základními informačními zdroji, zemědělskými databázemi a poskytnutí komplexních znalostí z oblasti českého zemědělství.

mys teleso
Nebojme se zkoušky z Ekonomiky agrárního sektoru na ČZU!
S chutí do toho a půl je hotovo! 🙂

Studenti porozumí významu ekonomických ukazatelů, které hodnotí postavení agrárního sektoru v rámci národní ekonomiky a získají znalosti makroekonomické teorie a jejich aplikace na konkrétní odvětví národního hospodářství z hlediska určujících ekonomických jevů a procesů. Dále porozumí základním ekonomickým kategoriím a vztahům mezi nimi.

Studenti jsou sou schopni vymezené ekonomické kategorie kvantifikovat pomocí soustavy ekonomických ukazatelů a na jejich základě dokáží formulovat hodnotící závěry a stanoviska a dokáží vymezit a charakterizovat postavení českého a evropského zemědělství v globálních souvislostech s příslušnými konsekvencemi na důchodovou disparitu, udržitelný rozvoj, protekcionismus a agrární zahraniční obchod.

TIP: Přidej se na Facebook EAS – Ekonomika agrárního sektoru ČZU, kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k zápočtům a zkoušce a můžeš s kolegy konzultovat své dotazy“

Lektor

Jindřich Suchan

 

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500