Doučování | Hodnocení podnikatelské činnosti
  • -
  • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
  • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
  • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
  • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
  • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
  • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
  • -

Hodnocení podnikatelské činnosti

Cena: 200Kč/hod

Délka přípravy jen 4-5 hodin

Kurz hodnocení podnikatelské činnosti pro ČZU je koncipován tak, aby studenti získali teoretické znalosti potřebné k získání zkoušky z předmětu, který završuje studium na PEF před státními zkouškami.

Studenti získají teoretické znalosti o metodách využívaných v oblasti standardních ekonomických analýz a dalších metod hodnotících úspěšnost či neúspěšnost podnikatelské činnosti. Dále znají problematiku zdrojů dat, ze kterých lze v analýzách vycházet a umí vyhodnotit jejich relevantnost a reálnost.

 

Obsah kurzu:

• Jedná se o shrnutí probrané látky (teorie) s vypíchnutím nejdůležitějších částí, které jsou potřeba ke zkoušce. Ke každé probrané části látky se lektoři zaměřují i na ukázkové otázky a testy z předešlých let.

• Je dobré, aby studenti měli o probírané látce povědomí a na kurzu si utřídili znalosti.

Hlavní body kurzu:

– Metody používané v ekonomických analýzách (elementární metody: analýza; komparace)

– Přístupy k hodnocení prosperity firmy

– Hodnota firmy

 

Lektor

Iva Mičáková

V roce 2017 jsem absolvovala ČZU – obor PAA. Před absolvování ČZU jsem rok studovala na Polytechnické univerzitě ve Valencii, kde jsem psala diplomovou práci a poté tam ještě další dva roky žila. Aktuálně pracuji jako seniorní projektová manažerka se zaměřením na podporu pražského podnikání.

Mým cílem je objasnit některé stěžejní body předmětu HPČ a připravit tak na zkoušku. Doučováním tohoto předmětu se věnuji více jak tři roky.

A dělá mi radost, pokud studenti absolvují zkoušku v termínu před státnicemi a nejlépe s minimálním stresem.

Jindřich Suchan

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500