Doučování | Hodnocení podnikatelské činnosti
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Hodnocení podnikatelské činnosti

Cena: 200Kč/hod

Připravujeme pro Vás online nalejvárny. O termínech Vás budeme již brzo informovat.

Kurz hodnocení podnikatelské činnosti pro ČZU je koncipován tak, aby studenti získali teoretické znalosti potřebné k získání zkoušky z předmětu, který završuje studium na PEF před státními zkouškami.

Studenti získají teoretické znalosti o metodách využívaných v oblasti standardních ekonomických analýz a dalších metod hodnotících úspěšnost či neúspěšnost podnikatelské činnosti. Dále znají problematiku zdrojů dat, ze kterých lze v analýzách vycházet a umí vyhodnotit jejich relevantnost a reálnost.

 

Obsah kurzu:

• Jedná se o shrnutí probrané látky (teorie) s vypíchnutím nejdůležitějších částí, které jsou potřeba ke zkoušce. Ke každé probrané části látky se lektoři zaměřují i na ukázkové otázky a testy z předešlých let.

• Je dobré, aby studenti měli o probírané látce povědomí a na kurzu si utřídili znalosti.

Hlavní body kurzu:

– Metody používané v ekonomických analýzách (elementární metody: analýza; komparace)

– Přístupy k hodnocení prosperity firmy

– Hodnota firmy

 

Lektor

Jindřich Suchan

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500