Doučování | Vědecká statistika
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Vědecká statistika

Cena: 150Kč/hod

Dobrý den,

jako profesionální statistik se často setkávám s vědci a lékaři, kteří absolvovali různé přednášky statistiky, přečetli stohy statistických knih, ale stále se marně snaží podmanit si statistiku, aby uměli dobře prezentovat a publikovat své výsledky a naopak také interpretovat výsledky cizích autorů.

Důvodem je myslím spíše akademické než praktické pojetí současné vysokoškolské statistiky, které je dosti vzdálené současné vědecké i komerční praxi. Protože jsem svým známým slíbil, že vždy jednou za čas udělám nějaký statistický kurz pro vědce a lékaře, činím tak nyní. Cena kurzu je symbolických 200 Kč/hod (cca pětina obvyklé částky ve školících firmách).

Kurz je nyní rozdělen do 2 dní:

1.den: Vědecká statistika 1: Statistické metody a interpretace výstupů (základní uživatelé statistiky) – na tento kurz není nutno mít s sebou počítač. Na připravených výstupech konkrétních příkladů jsou vysvětleny všechny základní statistické metody.

2.den: Vědecká statistika 2: Zpracování statistických dat v software Excel a R (mírně pokročilí uživatelé) – na tento kurz je vhodné mít s sebou alespoň do dvojice počítač, kde si nainstalujeme software R. Ukázkové datové soubory jsou přímo účastníky zpracovávány v software Excel a R a získané výstupy jsou následně prakticky interpretovány.

 

mys

   Nebojme se vědecké statistiky!
  S chutí do toho a půl je hotovo! 🙂

 

Vytištěné podklady dostanete přímo na školení. Probereme také, jak psát statistické pasáže do publikací, aby vaše články prošly i v lepších impaktovaných časopisech. Mou motivací pro pořádání kurzů je snaha, abyste i vy byli následně schopni svým kolegům poradit se statistikou a zvýšili tak šanci na posunutí vědy o krok dále, neboť „Dobrého vědce dělá dobrá znalost statistiky“.

Marian

Školitel

RNDr. Marian Rybář

 

Zkušenosti

  • zabývá se matematickým a statistickým zpracováním dat, školením a publikační činností v oboru lékařské a komerční statistiky.
  • spoluautor mnoha vědeckých a lékařských publikací v impaktovaných časopisech.
  • spoluautor několika zlepšení v oblasti léčby pacientů
  • spoluautor optimalizačního workforce management software AristoTelos využívaného v mnoha českých firmách
  • spoluautor regresní rovnice pro predikci budoucí ceny mléka pro společnost Danone
  • matematik a statistik ve společnosti MATSTAT s.r.o. (www.matstat.eu)
  • externí školitel statistiky ve společnostech Statsoft (software STATISTICA), KCKurzy, Altus Training, Viridis, Computer Help a dalších.

 Vzdělání v oboru

  • Matematicko-fyzikální fakulta UK, Přírodovědecká fakulta UK
  • Státní zkouška ze statistiky a matematiky na MFF UK
  • Doktorát ze statistiky a matematiky na MFF UK

 

Zaměření školení

V rámci školení budou postupně probrány všechny nejčastěji používané statistické metody, se kterými se můžete setkat ve své praxi při zpracování dat. Součástí školení bude také probrání nejčastějších chyb již při získávání statistických dat v počátku výzkumu. Zpracování dat bude probíhat ve statistickém software Excel, R + oblíbeném software Statistica. Jednotlivé metody budou prezentovány na konkrétních praktických příkladech z vědecké a lékařské praxe.

 

Místo školení

Učebna KCKurzy s.r.o, Ohradní 24 b, Praha 4, 3. patro

 

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500