Doučování | Ekonometrie
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Ekonometrie

Cena: 100Kč/hod

Ahoj,

v  současné době budeme učit v módu „Online nalejváren“.

Termíny se dozvíte vždy v sekci Nalejvárny na této stránce nebo na Facebooku. Cena bude pouze 100 Kč/hod, takže čtyřhodinová nalejvárna vás vyjde jen na 400 Kč. Stačí se kdykoliv před termínem online nalejvárny přidat do Fb skupiny: KCKurzy online Ekonometrie ČZU, kde bude online nalejvárna vždy ve stanoveném termínu probíhat.

Není třeba se přihlašovat přes standardní formulář na těchto stránkách. Platbu prosíme proveďte před nalejvárnou na účet 2700680165/2010. Do poznámky je potřeba napsat vaše jméno a ekonometrie čzu, abychom věděli, že se platba shoduje s přihlášením do skupiny.

Po skončení necháme přihlášeným ve skupině ještě nějakou dobu volný přístup, aby si mohli dohledat případné nejasnosti, které nestihli. Během online nalejvárny můžete posílat lektorovi ve skupině na chat vaše dotazy a nejasnosti, aby se Online nalejvárna co nejvíc přiblížila naší klasické nalejvárně. 🙂

 

Podstatou kurzu Ekonometrie s Marianem je připravit bez stresů a v pohodě studenty na průběžné zápočtové testy i závěrečný zkouškový test z Ekonometrie na ČZU. Na jednotlivých lekcích počítáme přímo typové příklady ze zápočtových a zkouškových testů a nezdržujeme se kapitolami, které nejsou pro úspěch u testu důležité. Nejtěžší u zkoušky z Ekonometrie je rozpoznat, o který typ příkladu se jedná, tomu se proto důsledně věnujeme. V neposlední řadě se také na kurzu dozvíte, k čemu je vlastně ekonometrie v praxi dobrá, takže k ní získáte lepší vztah a bude se vám lépe učit.

Hned na prvním kurzu dostanete všechny potřebné materiály včetně příkladů a ukázkových teoretických otázek. Délka základního kurzu je 12 hodin (6 x 2 hodiny v pondělí, nebo 3 x 4 hodiny v neděli) – viz Přihlášení do kurzů.

TIP: Přidej se na Facebook Ekonometrie ČZU (EEE16E), kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k zápočtům a zkoušce a můžeš s kolegy konzultovat své dotazy.

Během kurzu jsou probírána témata:

 • rekapitulace zákl. mat. dovedností potřebné pro zvládnutí předmětu ekonometrie
 • jednorovnicové modely (sestavení, odhad, interpretace, verifikace, aplikace)
 • pružnosti + simulace pomoci pružností
 • nelineární modely (Mocninné a Tornquistovy funkce)
 • vícerovnicové modely (sestavení, identifikace, odhad, redukce)
 • vztah poptávky a nabídky
 • vztah F-P (jednofaktorová a dvoufaktorová produkční funkce)
 • vztah F-F (izoprodukční funkce)
 • vztah P-P (izofaktorová funkce)
 • vztah P-F (nákladová funkce)
 • prognózy predeterminovaných a endogenních proměnných
 • intervalové prognózy
mysekonometrie
Nebojme se zkoušky z Ekonometrie na ČZU!
S chutí do toho a půl je hotovo! 🙂

 

Lektor

RNDr. Marian Rybář (Reference zde)

lektor

Vzdělání a zkušenosti

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
 • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky na katedře didaktiky MFF UK
 • 20 let praxe v oblasti přípravy studentů na zkoušky
 • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500