mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

O nás

KCKurzy vznikly v listopadu roku 2013. Od září 2014 jsme členi Point One (podnikatelský inkubátor ČZU).

KCKurzy byly založeny s cílem zvýšit konkurenceschopnost vysokoškolských studentů ve vztahu: „student – vyučující – zkouška“. Zajišťujeme širokospektrální doučování předmětů pod taktovkou zkušených a kvalitních lektorů. Všechny naše kurzy pořádáme v moderních učebnách, s elánem a v pěkné a uvolněné atmosféře.

KCKurzy jsou pořádány ve dvou formách, a to:

  • klasické doučování
  • tzv. „Nalejvárna“

Klasické doučování jsou celosemestrální kurzy (většinou jazykově zaměřené), které probíhají kontinuálně během celého semestru. Pod pojmem „Nalejvárna“ se naopak zpravidla skrývá intenzivní dvoudenní kurz (4+4 hodiny) z technicky zaměřených předmětů. Každý kurz „Nalejvárny“ je specifický tím, že s Vámi v krátkém časovém horizontu probereme všechna témata a postupy, která jsou v sylabu kýžené zkoušky, a to včetně praktických příkladů z každé tématiky.

Kurzy jsou pořádány v počtu cca 10 studentů, aby bylo možné vyhovět individuálním potřebám každého studenta.