Doučování | Makroekonomie II.
  • -
  • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
  • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
  • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
  • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
  • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
  • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
  • -

Makroekonomie II.

Cena: 150Kč/hod

Nalejvárny na Makroekonomii II. (3MI404, 3MI406, 3MI408) jsou koncipovány tak, aby studenti kurzu byli schopni zvládnout závěrečný test, ústní zkoušku a také státní závěrečnou zkoušku z Makroekonomie II. Na nalejvárnách jsou probírány makroekonomické teorie a v návaznosti na ně pak praktické příklady, které studenti využijí na závěrečném testu.

mys teleso
Nebojme se SZZ z Makroekonomie II. na VŠE!
S chutí do toho a půl je hotovo! :)

 

Příprava na státní závěrečnou zkoušku je rozdělena do pěti tříhodinových nalejváren, přičemž u některých témat počítejte časové rozpětí 3 až 3,5 hodiny.

1. část zahrnuje tři kapitoly, spotřebu, investice a model produkt výdaje. Na této nalejvárně se seznámíte či zopakujete teorie spotřeby, a to: Keynesiánská teorie spotřeby, teorie mezičasové volby, teorie životního cyklu a Friedmanova teorie permanentního důchodu. Dále se podíváme na makroekonomickou teorii investic.V návaznosti na téma spotřeby a investic si pak rozeberem model produkt-výdaje a to jak 2-sektorovou, 3-sektorovou tak 4-sektorovou ekonomiku.

2. část zahrnuje trh peněz a měnový kurz. Zde se budeme zabývat poptávkou po penězích a to Fisherovou kvantitativní teorií peněz, Keynesovou poptávkou po penězích a Friedmanovou poptávkou po penězích. Dále se podíváme na nabídku peněz – jednoduchý tak rozvinutý peněžní multiplikátor. Poslední částí nalejvárny bude měnový kurz. Zde si rozebereme základní informace o měnovém kurzu, nabídku a poptávku po devizách a hlavně paritu kupní síly (absolutní, relativní), paritu úrokových sazeb, reálný měnový kurz a fisherův efekt.

3. část zahrnuje model IS-LM-BP a to jak odvození a změny jednotlivých křivek tak fiskální a monetární politiku v tomto modelu.

4. část zahrnuje model AD-AS a nezaměstnanost. Podíváme se na odvození agregátní poptávky a agregátní nabídky, dále se podíváme na rovnováhu v tomto modelu a mechanismy v něm fungující. Téma nezaměstnanost zahrnuje klasický model, dynamický model, Keynesiánský model včetně nových Keynesiánců, model s mylným vnímáním cenové hladiny a model z pohledu reálných hospodářských cyklů.

5. část obsahuje téma inflace a nezaměstnanost, inflace a její léčení a hospodářský růst. V tématu inflace a nezaměstnanost se podíváme na mzdovou Phillipsovu křivku, modifikovanou Phillipsovu křivku, rozšířenou Phillipsovu křivku o inflační očekávání a Okunův efekt. V tématu inflace a její léčení se podíváme na inflaci jako takovou a pak na nabídkové šoky a reakce centrální banky a dále také na metody léčení inflace. Poslední částí bude hospodářský růst, kde si vymezíme hospodářský růst jako takový, faktory které ho ovlivňují a růstové účetnictví. Také se podíváme částečně na Solowův model hospodářského růstu.

 

Lektor

Ing. Filip Kerhat – Fífa (reference zde)

Lektor Filip má magisterské státnice z ekonomie a státnice z finančního řízení v mezinárodním podnikání (tento předmět se zabývá hlavně měnovým kurzem), přičemž v obou státních zkouškách dostal známku výborně. V diplomové práci se zabýval historií a vývojem automobilového průmyslu a jeho koníčkem je investování.

Na nalejvárnách může tedy modely zasazovat do historických souvislostí a navíc přihazovat zajímavé poznatky z praxe, což Vám pomůže jak problematiku lépe pochopit, tak na nalejvárně neusnout.

Tak neváhej a přihlas se!

Kontakty na lektora:

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500