mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Makroekonomie II

Cena: 150Kč/hod

Vypsali  jsme pro Vás předběžně živé termíny nalejváren na přípravu SZZ.

Dle situace Vás ještě budeme dva dny před nalejvárnou informovat e-mailem, zda se opravdu uskuteční.

Využít můžete také  videonelajvárny, které jsou totožné jako živé nalejvárny. V případě dotazů k látce se můžete obrátit na lektora. Kontakt na lektora najdete viz níže.

 

Nalejvárny na Makroekonomii II. (3MI404, 3MI406, 3MI408) jsou koncipovány tak, aby studenti kurzu byli schopni zvládnout závěrečný test, ústní zkoušku a také státní závěrečnou zkoušku z Makroekonomie II. Na nalejvárnách jsou probírány makroekonomické teorie a v návaznosti na ně pak praktické příklady, které studenti využijí na závěrečném testu.

 

Příprava na státní závěrečnou zkoušku je rozdělena do pěti tříhodinových nalejváren, přičemž u některých témat počítejte časové rozpětí 3 až 3,5 hodiny.

1. část zahrnuje tři kapitoly, spotřebu, investice a model produkt výdaje. Na této nalejvárně se seznámíte či zopakujete teorie spotřeby, a to: Keynesiánská teorie spotřeby, teorie mezičasové volby, teorie životního cyklu a Friedmanova teorie permanentního důchodu. Dále se podíváme na makroekonomickou teorii investic.V návaznosti na téma spotřeby a investic si pak rozeberem model produkt-výdaje a to jak 2-sektorovou, 3-sektorovou tak 4-sektorovou ekonomiku.

2. část zahrnuje trh peněz a měnový kurz. Zde se budeme zabývat poptávkou po penězích a to Fisherovou kvantitativní teorií peněz, Keynesovou poptávkou po penězích a Friedmanovou poptávkou po penězích. Dále se podíváme na nabídku peněz – jednoduchý tak rozvinutý peněžní multiplikátor. Poslední částí nalejvárny bude měnový kurz. Zde si rozebereme základní informace o měnovém kurzu, nabídku a poptávku po devizách a hlavně paritu kupní síly (absolutní, relativní), paritu úrokových sazeb, reálný měnový kurz a fisherův efekt.

3. část zahrnuje model IS-LM-BP a to jak odvození a změny jednotlivých křivek tak fiskální a monetární politiku v tomto modelu.

4. část zahrnuje model AD-AS a nezaměstnanost. Podíváme se na odvození agregátní poptávky a agregátní nabídky, dále se podíváme na rovnováhu v tomto modelu a mechanismy v něm fungující. Téma nezaměstnanost zahrnuje klasický model, dynamický model, Keynesiánský model včetně nových Keynesiánců, model s mylným vnímáním cenové hladiny a model z pohledu reálných hospodářských cyklů.

5. část obsahuje téma inflace a nezaměstnanost, inflace a její léčení a hospodářský růst. V tématu inflace a nezaměstnanost se podíváme na mzdovou Phillipsovu křivku, modifikovanou Phillipsovu křivku, rozšířenou Phillipsovu křivku o inflační očekávání a Okunův efekt. V tématu inflace a její léčení se podíváme na inflaci jako takovou a pak na nabídkové šoky a reakce centrální banky a dále také na metody léčení inflace. Poslední částí bude hospodářský růst, kde si vymezíme hospodářský růst jako takový, faktory které ho ovlivňují a růstové účetnictví. Také se podíváme částečně na Solowův model hospodářského růstu.

V případě zájmu o individuální doučování nám napiš e-mail. Ceník za individuální doučování najdeš zde.

Lektor

Ing. Filip Kerhart – Fífa (reference zde)

Lektor Filip má magisterské státnice z ekonomie a státnice z finančního řízení v mezinárodním podnikání (tento předmět se zabývá hlavně měnovým kurzem), přičemž v obou státních zkouškách dostal známku výborně. V diplomové práci se zabýval historií a vývojem automobilového průmyslu a jeho koníčkem je investování.

Na nalejvárnách může tedy modely zasazovat do historických souvislostí a navíc přihazovat zajímavé poznatky z praxe, což Vám pomůže jak problematiku lépe pochopit, tak na nalejvárně neusnout.

Tak neváhej a přihlas se!

Kontakty na lektora:

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500