mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Makroekonomie II

Přihlášení do kurzů

Přijďte k nám na živé nalejvárny

Pravidelné kurzy:

Cena: 150Kč/hod

Nalejvárny na Makroekonomii II. (3MI404, 3MI406, 3MI408) jsou koncipovány tak, aby studenti kurzu byli schopni zvládnout závěrečný test, ústní zkoušku a také státní závěrečnou zkoušku z Makroekonomie II. Na nalejvárnách jsou probírány makroekonomické teorie a v návaznosti na ně pak praktické příklady, které studenti využijí na závěrečném testu.

TIP: Videa pro učení z pohodlí domova najdeš zde Videonalejvárny Makroekonomie II VŠE.

Příprava na státní závěrečnou zkoušku je rozdělena do pěti tříhodinových nalejváren, přičemž u některých témat počítejte časové rozpětí 3 až 3,5 hodiny.

• 1. část – zahrnuje tři kapitoly, spotřebu, investice a model produkt výdaje. Na této nalejvárně se seznámíte či zopakujete teorie spotřeby, a to: Keynesiánská teorie spotřeby, teorie mezičasové volby, teorie životního cyklu a Friedmanova teorie permanentního důchodu. Dále se podíváme na makroekonomickou teorii investic.V návaznosti na téma spotřeby a investic si pak rozeberem model produkt-výdaje a to jak 2-sektorovou, 3-sektorovou tak 4-sektorovou ekonomiku.

• 2. část – zahrnuje trh peněz a měnový kurz. Zde se budeme zabývat poptávkou po penězích a to Fisherovou kvantitativní teorií peněz, Keynesovou poptávkou po penězích a Friedmanovou poptávkou po penězích. Dále se podíváme na nabídku peněz – jednoduchý tak rozvinutý peněžní multiplikátor. Poslední částí nalejvárny bude měnový kurz. Zde si rozebereme základní informace o měnovém kurzu, nabídku a poptávku po devizách a hlavně paritu kupní síly (absolutní, relativní), paritu úrokových sazeb, reálný měnový kurz a fisherův efekt.

• 3. část – zahrnuje model IS-LM-BP a to jak odvození a změny jednotlivých křivek tak fiskální a monetární politiku v tomto modelu.

• 4. část – zahrnuje model AD-AS a nezaměstnanost. Podíváme se na odvození agregátní poptávky a agregátní nabídky, dále se podíváme na rovnováhu v tomto modelu a mechanismy v něm fungující. Téma nezaměstnanost zahrnuje klasický model, dynamický model, Keynesiánský model včetně nových Keynesiánců, model s mylným vnímáním cenové hladiny a model z pohledu reálných hospodářských cyklů.

• 5. část – obsahuje téma inflace a nezaměstnanost, inflace a její léčení a hospodářský růst. V tématu inflace a nezaměstnanost se podíváme na mzdovou Phillipsovu křivku, modifikovanou Phillipsovu křivku, rozšířenou Phillipsovu křivku o inflační očekávání a Okunův efekt. V tématu inflace a její léčení se podíváme na inflaci jako takovou a pak na nabídkové šoky a reakce centrální banky a dále také na metody léčení inflace. Poslední částí bude hospodářský růst, kde si vymezíme hospodářský růst jako takový, faktory které ho ovlivňují a růstové účetnictví. Také se podíváme částečně na Solowův model hospodářského růstu.

V případě zájmu o individuální doučování nebo skupinovou přípravu s vlastními požadavky stačí dát dohromady vlastní skupinu a ozvat se nám na email info@kckurzy.cz nebo telefon + 420 607 560 500. Ceník za individuální a skupinové doučování najdete zde.

 

Lektor

Ing. Filip Kerhart – Fífa (reference)

Lektor Filip má magisterské státnice z ekonomie a státnice z finančního řízení v mezinárodním podnikání (tento předmět se zabývá hlavně měnovým kurzem), přičemž v obou státních zkouškách dostal známku výborně. V diplomové práci se zabýval historií a vývojem automobilového průmyslu a jeho koníčkem je investování.

Na nalejvárnách může tedy modely zasazovat do historických souvislostí a navíc přihazovat zajímavé poznatky z praxe, což Vám pomůže jak problematiku lépe pochopit, tak na nalejvárně neusnout.

Tak neváhej a přihlas se!

Kontakty na lektora:

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500