Doučování | Matematické metody pro statistiky
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Matematické metody pro statistiky

Cena: 150Kč/hod

Délka přípravy jen 8 hodin

Kurz Matematické metody pro statistiky (ESE44E) seznamuje studenty s vybranými matematickými metodami z lineární algebry (vektory, matice, soustavy rovnic apod.), které jsou potřebné v mnoha specializovaných kursech v průběhu studia (např. Statistika, Ekonometrie). Na jednotlivých lekcích počítáme přímo typové příklady ze zápočtových a zkouškových testů a nezdržujeme se kapitolami, které nejsou pro úspěch u testu důležité. V neposlední řadě se také na kurzu dozvíte, k čemu je vlastně daná látka v praxi dobrá, takže k ní získáte lepší vztah a bude se vám lépe učit. Přípravný kurz vede se svým kolegou Vláďou Hetfleišem jako garant RNDr. Marian Rybář, který má již 20 letou praxi a za sebou velké množství úspěšných studentů.

Pokud absolvujete náš kurz Matematických metod pro statistiky celý a budete mít spočítané příklady z našeho souboru „KCKurzy – Jak udělat zkoušku z matematických metod pro statistiky na ČZU“, rádi vám můžeme garantovat vrácení peněz v případě nesplnění zkoušky na třetí pokus.

TIP: Přidej se na Facebook Matematické metody pro statistiky ČZU, kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k zápočtům a zkoušce a můžeš s kolegy konzultovat své dotazy.

mys matematika
Nebojme se zkoušky matematických metod pro statistiky na ČZU!
S chutí do toho a půl je hotovo! 🙂

Během hurzu jsou probírána témata:

Vektory

• Závislost vektorů

• Báze

• Dimenze

• Norma

• Ortogonalita

• Ortogonální doplněk

Matice

• Hodnost

• Soustavy rovnic

• Gaussova a Jordanova eliminační metoda

• Násobení matic

• Inverzní matice

• Determinanty

• Vlastní vektory

• Vlastní čísla

 

Hlavní lektor

RNDr. Marian Rybář (Reference zde)

lektor

 

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti

  • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
  • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
  • Státní zkouška z matematiky a statistiky
  • Doktorát z matematiky na katedře didaktiky MFF UK
  • 20 let praxe v oblasti přípravy studentů na zkoušky z matematiky
  • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu

 

Zastupující lektor

Ing. Vladislav Hetfleiš (Reference zde)

Vzdělání a zkušenosti

  • Univerzita Palackého v Olomouci (obor Aplikována matematika a ekonomie)
  • V současné době student doktorského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE
  • 10 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky
  • Aprobovaný pedagog ekonomických předmětů
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500