mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Matematika

Přihlášení do kurzů

Přijďte k nám na živé nalejvárny

Pravidelné kurzy:

Cena: 250Kč/hod

Doučování: Matematika pro VŠE v Praze

Přípravný kurz Matematiky (4MM101) pro VŠE vede se svými kolegy Vláďou Hetfleišem a Petrem Jedličkou jako garant RNDr. Marian Rybář, který má již 21 letou praxi s přípravou na tuto zkoušku a za sebou velké množství úspěšných studentů VŠE.

Na jednotlivých doučováních z matematiky pro VŠE počítáme přímo typové příklady ze zápočtových a zkouškových testů a nezdržujeme se kapitolami, které nejsou pro úspěch u testu důležité. Nejtěžší u zkoušky je rozpoznat, o který typ příkladu se jedná, tomu se proto důsledně věnujeme. Součástí závěrečné zkoušky není jen písemná, ale i ústní část, při které jsou také dotazovány jednotlivé matematické definice a věty. Učení definic a vět zpaměti není pro úspěch u zkoušky příliš přínosné. Těsně před testem se tedy věnujeme také pochopení teorie a vysvětlení, co daná definice či věta vlastně říká a jak souvisí s počítanými příklady.

Zájemci si u nás mohou nad rámec základního doučování z matematiky pro VŠE také vyzkoušet tzv. „Testy na nečisto“. Po vyplnění s každým jeho ukázkový test podrobně projdeme, obodujeme a probereme, kde udělal chybu a co by měl ještě před testem dopilovat.

TIP 1: Přidej se na Facebook Matematika VŠE (4MM101, 4MM103), kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k zápočtům a zkoušce a můžeš s kolegy konzultovat své dotazy.

TIP 2: Pokud preferuješ před živým kurzem online videonalejvárnu a chceš se učit raději z tepla domova, koukni níže na ukázky našich videonalejváren. Cena za online nalejvárnu je pouze 100 Kč/hod  a koupení je hrozně jednoduché. Video lze sledovat neomezeně a v případě dotazů k látce nás můžeš kontakovat na mail.  Po zkouknutí online videonalejvárny ale samozřejmě můžeš přijít kdykoliv i na naše živé doučování matematiky pro VŠE v Praze, kde počítáme zase úplně od začátku podobné i jiné příklady k testům.

Logo

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Pokračovat v nákupuPřejít do košíku

 

Přehled probíraných témat – doučování z matematiky pro VŠE Praha:

» Vektory a matice – lineární závislost a nezávislost vektorů, lineární kombinace vektorů, hodnost matice.

» Soustavy rovnic – Gaussova metoda, Jordanova metoda, řešení pomocí inverzní matice nehomogenní a homogenní soustavy rovnic.

» Maticové rovnice a determinanty – řešení maticových rovnic, determinanty 2., 3. a 4. řádu, Cramerovo pravidlo.

» Limita posloupnosti – jednotlivé metody („finty“) pro výpočet limit posloupnosti.

» Derivace, limita funkce, grafy základních funkcí – principy derivování, příklady na výpočet limit pomocí L‘Hospitalova pravidla, jednostranné limity, limita složené funkce, výpočet limit v krajních bodech definičního oboru, ukázka grafů základních funkcí.

» Monotonie, Konvexita, Extrémy funkce – příklady na stanovení intervalů monotonie a konvexity, lokální extrémy, extrémy funkce na uzavřeném intervalu.

» Integrály – neurčitý integrál, rozpoznání vhodné metody (metoda per partes, substituční metoda, integrace racionální lomené funkce), určitý integrál, nevlastní integrál.

» Funkce dvou proměnných – parciální derivace 1. a 2. řádu, definiční obor funkce dvou proměnných, lokální extrémy, vázané extrémy, globální (absolutní) extrémy funkce dvou proměnných.

» Diferenciální rovnice – diferenciální rovnice 1. a 2. řádu.

 

V případě zájmu o individuální doučování nebo skupinovou přípravu s vlastními požadavky stačí dát dohromady vlastní skupinu a ozvat se nám na email info@kckurzy.cz nebo telefon + 420 607 560 500. Ceník za individuální a skupinové doučování najdete zde.

 

Hlavní lektor

Ing. Vláďa Hetfleiš (Reference)

Vzdělání a zkušenosti

 • Univerzita Palackého v Olomouci (obor Aplikována matematika a ekonomie)
 • V současné době student doktorského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE
 • 11 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky
 • Aprobovaný pedagog ekonomických předmětů

 

Zastupující lektor

Bc. Petr Jedlička

 

Vzdělání a zkušenosti

 • Bakalářské studium Aplikovaná Informatika na VŠE
 • V současné době student magisterského oboru Data a analytika pro business na VŠE
 • 8 let praxe v oblasti přípravy ZŠ a SŠ studentů z matematiky
 • 3 roky praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky

 

RNDr. Marian Rybář (Reference zde)

Vzdělání a zkušenosti

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
 • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky na katedře didaktiky MFF UK
 • 21 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky a statistiky
 • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500