Doučování | Matematika
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Matematika

Cena: 150Kč/hod

Přípravný kurz Matematiky (4MM101) pro VŠE vede se svými kolegy Vláďou Hetfleišem a Petrem Jedličkou jako garant RNDr. Marian Rybář, který má již 20 letou praxi s přípravou na tuto zkoušku a za sebou velké množství úspěšných studentů VŠE.

Na jednotlivých lekcích počítáme přímo typové příklady ze zápočtových a zkouškových testů a nezdržujeme se kapitolami, které nejsou pro úspěch u testu důležité. Nejtěžší u zkoušky je rozpoznat, o který typ příkladu se jedná, tomu se proto důsledně věnujeme. Součástí závěrečné zkoušky není jen písemná, ale i ústní část, při které jsou také dotazovány jednotlivé matematické definice a věty. Učení definic a vět zpaměti není pro úspěch u zkoušky příliš přínosné. Těsně před testem se tedy věnujeme také pochopení teorie a vysvětlení, co daná definice či věta vlastně říká a jak souvisí s počítanými příklady.

Zájemci si u nás mohou nad rámec základního kurzu také vyzkoušet tzv. „Testy na nečisto“. Po vyplnění s každým jeho ukázkový test podrobně projdeme, obodujeme a probereme, kde udělal chybu a co by měl ještě před testem dopilovat.

TIP: Přidej se na Facebook Matematika VŠE (4MM101, 4MM103), kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k zápočtům a zkoušce a můžeš s kolegy konzultovat své dotazy.

mys teleso
Nebojme se zkoušky z Matematiky na VŠE!
S chutí do toho a půl je hotovo! :)

 

Během kurzu jsou probírána témata:

• Vektory a matice – lineární závislost a nezávislost vektorů, lineární kombinace vektorů, hodnost matice.

• Soustavy rovnic – Gaussova metoda, Jordanova metoda, řešení pomocí inverzní matice nehomogenní a homogenní soustavy rovnic.

• Maticové rovnice a determinanty – řešení maticových rovnic, determinanty 2., 3. a 4. řádu, Cramerovo pravidlo.

• Limita posloupnosti – jednotlivé metody („finty“) pro výpočet limit posloupnosti.

• Derivace, limita funkce, grafy základních funkcí – principy derivování, příklady na výpočet limit pomocí L‘Hospitalova pravidla, jednostranné limity, limita složené funkce, výpočet limit v krajních bodech definičního oboru, ukázka grafů základních funkcí.

• Monotonie, Konvexita, Extrémy funkce – příklady na stanovení intervalů monotonie a konvexity, lokální extrémy, extrémy funkce na uzavřeném intervalu.

• Integrály – neurčitý integrál, rozpoznání vhodné metody (metoda per partes, substituční metoda, integrace racionální lomené funkce), určitý integrál, nevlastní integrál.

• Funkce dvou proměnných – parciální derivace 1. a 2. řádu, definiční obor funkce dvou proměnných, lokální extrémy, vázané extrémy, globální (absolutní) extrémy funkce dvou proměnných.

• Diferenciální rovnice – diferenciální rovnice 1. a 2. řádu.

 

Hlavní lektor

Ing. Vladislav Hetfleiš (Reference zde)

Vzdělání a zkušenosti

 • Univerzita Palackého v Olomouci (obor Aplikována matematika a ekonomie)
 • V současné době student doktorského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE
 • 10 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky
 • Aprobovaný pedagog ekonomických předmětů

 

Zastupující lektor

Petr Jedlička

Vzdělání a zkušenosti

 • V současné době student bakalářského oboru Aplikovaná informatika na VŠE
 • 6 let praxe v oblasti přípravy ZŠ a SŠ studentů z matematiky
 • 1 rok praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky

 

RNDr. Marian Rybář (Reference zde)

lektor

 

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
 • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky na katedře didaktiky MFF UK
 • 20 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky a statistiky
 • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500