mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Oceňování podniku

Přihlášení do kurzů

Přijďte k nám na živé nalejvárny

Pravidelné kurzy:

Cena: 150Kč/hod

Nalejvárny na oceňování podniku jsou koncipovány jak pro kurz 1FP405 Oceňování podniku I., 1FP412 Oceňování podniku II., tak pro kurz 1FP305 Základy oceňování podniku.

TIP: Videa pro učení z pohodlí domova najdeš zde Videonalejvárny Oceňování podniku VŠE.

 

Oceňování podniku I. (1FP405) a Základy oceňování podniku (1FP305)

Nalejvárny jsou rozděleny do tří tříhodinových částí:

První část – zahrnuje kompletní sestavení finančního plánu, naučíme se tedy sestavovat výsledovky, rozvahy a výkazy cash flow ze zadaných údajů. Dále se zde naučíme prognózovat složky pracovního kapitálu a také prognózovat KPVH shora. Vhodné jak pro FP405 tak pro FP305.

• Druhá část – zahrnuje výpočet free cash flow to firm, normalizované cash flow, ocenění podniku a to jak první tak druhou fázi včetně Gordonova a Parametrického vzorce. Dále se podíváme na tržní porovnání a to jak metodou srovnatelných podniků tak metodou srovnatelných transakcí. Vhodné jak pro FP405 tak pro FP305.

• Třetí část – je rozdělena po hodinách. V první hodině se podíváme na metodu kapitalizovaných čistých výnosů (první hodina je pouze pro FP405). V druhé hodině se podíváme na výpočet WACC a popřípadě dalších příkladů z minulých nalejváren pokud je nestihneme (druhá hodina vhodná jak pro FP405 tak pro FP305). V poslední hodině se podíváme na oceňování nemovitostí (vhodně pro FP305).

Na nalejvárně od Fífy obdržíte sbírku s 25 příklady a také zpracované teoretické otázky pro úspěšné zvládnutí testu.

 

Oceňování podniku II. (1FP412)

Pokud nebudou vypsané nalejvárny, je možné se domluvit na individuálním či skupinovém doučování předmětu Oceňování podniku II. (1PF412). Na Ocepo II. má Fífa také spoustu vlastních příkladů a také zpracované teoretické otázky.

 

V případě zájmu o individuální doučování nebo skupinovou přípravu s vlastními požadavky stačí dát dohromady vlastní skupinu a ozvat se nám na email info@kckurzy.cz nebo telefon + 420 607 560 500. Ceník za individuální a skupinové doučování najdete zde.

 

Lektor

Ing. Filip Kerhart – Fífa (reference)

Doučovat studenty začal v roce 2014 po úspěšném zdolání Účetnictví na VŠE, kdy doučoval pár kamarádek. Během několika let se ale z pár kamarádek stalo pár stovek až tisíc lidí z VŠE, co Fífu navštívili z nejrůznějších důvodů. Někdo jen ze zvědavosti, někdo protože potřeboval dobrou známku a někdo proto, že látku nechápal.

Spousta studentů taky využívá Fífovy sbírky, který dává ke stažení for free. První sbírka vznikla v roce 2015 s názvem „Accounting’n’shit“ a jednalo se o řešené závěrečné testy. Dnes už těch sbírek je několik a nejenom na Účetnictví, ale i na další předměty jako Manažerské účetnictví nebo Mikroekonomii, které Fífa také doučuje a to svým svérázným způsobem.

Fífa absolvoval na magisterském studiu Oceňování podniku jako vedlejší specializaci a také z ní úspěšně (za jedna) složil státní závěrečnou zkoušku. Oceňování se bohužel (zatím) nevěnuje, nicméně aby stále zůstal ve cviku, tak pořádá nalejvárny na oceňování podniku, kde dává své tipy a rady k závěrečnému testu z oceňování.

Tak neváhej a přihlas se!

Kontakty na lektora:

 

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500