Doučování | Statistika
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Statistika

Cena: 100Kč/hod

Ahoj,

v  současné době budeme učit v módu „Online nalejváren“.

Termíny se dozvíte vždy v sekci Nalejvárny na této stránce nebo na Facebooku. Cena bude pouze 100 Kč/hod, takže čtyřhodinová nalejvárna vás vyjde jen na 400 Kč. Stačí se kdykoliv před termínem online nalejvárny přidat do Fb skupiny: KCKurzy online Statistika VŠE, kde bude online nalejvárna vždy ve stanoveném termínu probíhat.

Není třeba se přihlašovat přes standardní formulář na těchto stránkách. Platbu prosíme proveďte před nalejvárnou na účet 2700680165/2010. Do poznámky je potřeba napsat vaše jméno a statistika vše, abychom věděli, že se platba shoduje s přihlášením do skupiny.

Po skončení necháme přihlášeným ve skupině ještě nějakou dobu volný přístup, aby si mohli dohledat případné nejasnosti, které nestihli. Během online nalejvárny můžete posílat lektorovi ve skupině na chat vaše dotazy a nejasnosti, aby se Online nalejvárna co nejvíc přiblížila naší klasické nalejvárně. 🙂

 

Přípravný kurz Statistiky (4ST201) pro VŠE vede se svými kolegy jako hlavní lektor RNDr. Marian Rybář, který má již 20 letou praxi s přípravou na tuto zkoušku a za sebou velké množství úspěšných studentů VŠE. Na jednotlivých lekcích počítáme přímo typové příklady ze zápočtových a zkouškových testů a nezdržujeme se kapitolami, které nejsou pro úspěch u testu důležité. Nejtěžší u zkoušky ze Statistiky je rozpoznat, o který typ příkladu se jedná, tomu se proto důsledně věnujeme. Součástí závěrečného testu je také teoretická část, ve které se buď zaškrtávají odpovědi a,b,c nebo výroky ano/ne. Těsně před testem se tedy věnujeme také pochopení teorie a tréninku výběru správné odpovědi u příkladů na teorii. V neposlední řadě se také na kurzu dozvíte, k čemu je vlastně Statistika v praxi dobrá, takže k ní získáte lepší vztah a bude se vám lépe učit.

TIP: Přidej se na Facebook Statistika VŠE (4ST201), kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k zápočtům a zkoušce a můžeš s kolegy konzultovat své dotazy.

mys statistika
Nebojme se zkoušky ze Statistiky na VŠE!
S chutí do toho a půl je hotovo! :)

Během kurzu jsou probírána témata:

• Popisná statistika – Charakteristiky polohy (průměr, medián, modus a další) a charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient a další.

• Pravděpodobnost + Nespojitá rozdělení – Příklady na pravděpodobnost, Binomické, Poissonovo a Hypergeometrické rozdělení.

• Spojitá rozdělení – Hustota pravděpodobnosti a distribuční funkce, Normální rozdělení.

• Intervaly spolehlivosti – Intervalové odhady parametrů (95% případně 99% Interval spolehlivosti), oboustranný a jednostranný interval.

• Testování hypotéz – postup testování + rozlišení jednotlivých testů.

• Test dobré shody, Kontingenční tabulka a Analýza rozptylu (ANOVA test) – rozlišení jednotlivých testů + příklady.

• Jednoduchá a Vícenásobná Regrese a korelace – výběr správné funkce, správná interpretace výstupů ze software.

• Časové řady – základní charakteristiky časových řad, sezónní a nesezónní časové řady.

• Indexy – Rozdělení indexů, rozlišení příkladů na individuální a souhrnné indexy.

 

Hlavní lektor

RNDr. Marian Rybář (Reference zde)

lektor

 

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
 • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky a statistiky na katedře didaktiky MFF UK
 • 20 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky a statistiky
 • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu

 

Zastupující lektor

RNDr. Vítězslav Línek (Reference zde)

IMG_8491

 

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti

 • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky a biologie)
 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky a statistiky na katedře didaktiky MFF UK
 • 12 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky a statistiky

 

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500