mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Statistika

Přihlášení do kurzů

Přijďte k nám na živé nalejvárny

Pravidelné kurzy:

Cena: 250Kč/hod

Doučování: Statistika pro VŠE v Praze

Přípravný kurz Statistiky (4ST201) pro VŠE vede se svými kolegy jako hlavní lektor RNDr. Marian Rybář, který má již 21 letou praxi s přípravou na tuto zkoušku a za sebou velké množství úspěšných studentů VŠE. Na jednotlivých doučováních ze statistiky pro VŠE počítáme přímo typové příklady ze zápočtových a zkouškových testů a nezdržujeme se kapitolami, které nejsou pro úspěch u testu důležité. Nejtěžší u zkoušky ze Statistiky je rozpoznat, o který typ příkladu se jedná, tomu se proto důsledně věnujeme. Součástí závěrečného testu je také teoretická část, ve které se buď zaškrtávají odpovědi a,b,c nebo výroky ano/ne. Těsně před testem se tedy věnujeme také pochopení teorie a tréninku výběru správné odpovědi u příkladů na teorii. V neposlední řadě se také na kurzu dozvíte, k čemu je vlastně Statistika v praxi dobrá, takže k ní získáte lepší vztah a bude se vám lépe učit.

TIP 1: Přidej se na Facebook Statistika VŠE (4ST201), kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k zápočtům a zkoušce a můžeš s kolegy konzultovat své dotazy.

TIP 2: Pokud preferuješ před živým kurzem online videonalejvárnu a chceš se učit raději z tepla domova, koukni níže na ukázky našich videonalejváren. Cena za online nalejvárnu je pouze 100 Kč/hod  a koupení je hrozně jednoduché. Video lze sledovat neomezeně a v případě dotazů k látce nás můžeš kontakovat na mail. Po zkouknutí online videonalejvárny ale samozřejmě můžeš přijít kdykoliv i na naše živé doučování statistiky pro VŠE v Praze, kde počítáme zase úplně od začátku podobné i jiné příklady k testům.

Logo

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Pokračovat v nákupuPřejít do košíku
Logo

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Pokračovat v nákupuPřejít do košíku
Logo

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Pokračovat v nákupuPřejít do košíku

 

Přehled probíraných témat – doučování statistiky pro VŠE Praha:

» Popisná statistika – Charakteristiky polohy (průměr, medián, modus a další) a charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient a další.

» Pravděpodobnost + Nespojitá rozdělení – Příklady na pravděpodobnost, Binomické, Poissonovo a Hypergeometrické rozdělení.

» Spojitá rozdělení – Hustota pravděpodobnosti a distribuční funkce, Normální rozdělení.

» Intervaly spolehlivosti – Intervalové odhady parametrů (95% případně 99% Interval spolehlivosti), oboustranný a jednostranný interval.

» Testování hypotéz – postup testování + rozlišení jednotlivých testů.

» Test dobré shody, Kontingenční tabulka a Analýza rozptylu (ANOVA test) – rozlišení jednotlivých testů + příklady.

» Jednoduchá a Vícenásobná Regrese a korelace – výběr správné funkce, správná interpretace výstupů ze software.

» Časové řady – základní charakteristiky časových řad, sezónní a nesezónní časové řady.

» Indexy – Rozdělení indexů, rozlišení příkladů na individuální a souhrnné indexy.

 

V případě zájmu o individuální doučování nebo skupinovou přípravu s vlastními požadavky stačí dát dohromady vlastní skupinu a ozvat se nám na email info@kckurzy.cz nebo telefon + 420 607 560 500. Ceník za individuální a skupinové doučování najdete zde.

 

Hlavní lektor

RNDr. Marian Rybář (Reference)

Vzdělání a zkušenosti

  • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
  • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
  • Státní zkouška z matematiky a statistiky
  • Doktorát z matematiky a statistiky na katedře didaktiky MFF UK
  • 21 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky a statistiky
  • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu

 

Zastupující lektor

RNDr. Vítězslav Línek (Reference)

 

Vzdělání a zkušenosti

  • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky a biologie)
  • Státní zkouška z matematiky a statistiky
  • Doktorát z matematiky a statistiky na katedře didaktiky MFF UK
  • 13 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky a statistiky

 

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500