mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Státní závěrečná zkouška Statistika a EMM 1 ČZU

Přihlášení do kurzů

Přijďte k nám na živé nalejvárny

Pravidelné kurzy:

Cena: 150Kč/hod

Přípravný kurz na státní závěrečnou zkoušku ze Statistiky a EMM 1 na ČZU vede se svými kolegy jako hlavní lektor RNDr. Marian Rybář, který má již 20 letou praxi s přípravou na tuto zkoušku a za sebou velké množství úspěšných studentů. Na kurzu jsou postupně probrána všechna profilová témata obou předmětů.

V neposlední řadě se také na kurzu dozvíte, k čemu je vlastně statistika v praxi dobrá, takže k ní získáte lepší vztah a bude se vám lépe učit.

 

Lektor

RNDr. Marian Rybář (Reference)

Vzdělání a zkušenosti

  • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
  • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
  • Státní zkouška z matematiky a statistiky
  • Doktorát z matematiky na katedře didaktiky MFF UK
  • 21 let praxe v oblasti přípravy studentů na zkoušky
  • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500