mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Účetnictví I pro Arts Management

Přihlášení do kurzů

Přijďte k nám na živé nalejvárny

Pravidelné kurzy:

Cena: 150Kč/hod

Nalejvárna pro účetnictví I. VŠE (1FU232) pro obor Arts Management. Tento kurz je koncipován pro potřeby základního kurzu účetnictví na VŠE.

Po čtyřech letech doučování základního účetnictví na VŠE byly konečně vytvořeny tyto kurzy na míru účetnictví z Arts Managementu. Testy a znalosti se od základního kurzu lehce liší, proto byly vytvořeny testy přímo pro Arts Management.       

TIP: Přidej se na Facebook 1FU232/233 Účetnictví pro Arts Management, kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k zápočtům a zkoušce a můžeš s kolegy konzultovat své dotazy.

Na kurzu jsou probírány teoretické znalosti na praktických příkladech, které reflektují reálné testy na VŠE.

Během semestru se zde objeví několik druhů nalejváren, a to:

Nalejvárna na 1. průběžný test – ve dvou hodinách si vysvětlíme podstatu účetnictví, rozvahové operace, účtování nákladů a výnosů, sestavení výsledovky a rozvahy. První test je za 5 bodů.

Nalejvárna na časové rozlišení – procvičení – jelikož je tato látka extrémně problematická, mám kurzy přímo s tímto zaměřením. Během dvou hodin si vysvětlíme účtování časového rozlišení, jeho podstatu a chytáky.

Příprava na 2. průběžný test  ve dvou a půl hodině si vysvětlíme účelové a druhové členění výrobního podniku, jejich výsledovky a procvičíme si časové rozlišení. Je kladen důraz na druhové členění, které dělá větší problém. Volitelně si můžeme procvičit i oceňovací techniky zásob (FIFO, LIFO, VAP). Druhý test je za 10 bodů.

Na procvičení k 1. a 2. testu dávám svoji sbírku „Accounting’n’shit 1“, ze které si můžete spočítat spoustu dalších příkladů, abyste si nabyté znalosti důkladně procvičili.

Přípravu na závěrečný test jsem koncipoval do 3. částí.

Nalejvárna na ZT 1. část – v první části přípravy si procvičíme časové rozlišení, druhové a účelové členění nákladů a výsledovky, oceňovací techniky zásob, dlouhodobá aktiva a jejich odepisování a znehodnocování a nakonec rozvahové změny v rychlém příkladu. Nejprve si tuto problematiku vysvětlíme na vzorovém testu a dále si projdeme druhý vzorový test, na kterém si zkontrolujete, zda jste veškeré účetní problémy pochopili. Trvání přípravy jsou 3 hodiny.

Nalejvárna na ZT 2. část – v druhé částí si procvičíme složitější metody odepisování, opravné položky k pohledávkám, tvorbu rezerv, účtování vlastního kapitálu a valné hromady a účtování cenných papírů. Nejprve si tuto problematiku vysvětlíme na vzorovém testu a dále si projdeme druhý vzorový test, na kterém si zkontrolujete, zda jste veškeré účetní problémy pochopili. Trvání přípravy jsou 3 hodiny.

Příprava na ZT – reálná varianta – během 3 hodin si projdeme 2 reálné testy, ve kterých bude látka různě namíchaná, ověříte si, zda byste uspěli u reálného testu.

Na procvičení k ZT dávám svoje vytvořené varianty.

 

V případě zájmu o individuální doučování nebo skupinovou přípravu s vlastními požadavky stačí dát dohromady vlastní skupinu a ozvat se nám na email info@kckurzy.cz nebo telefon + 420 607 560 500. Ceník za individuální a skupinové doučování najdete zde.

 

Hlavní lektor

Ing. Filip Kerhart – Fífa (reference)

Doučovat studenty začal v roce 2014 po úspěšném zdolání Účetnictví na VŠE, kdy doučoval pár kamarádek. Během několika let se ale z pár kamarádek stalo pár stovek až tisíc lidí z VŠE, co Fífu navštívili z nejrůznějších důvodů. Někdo jen ze zvědavosti, někdo protože potřeboval dobrou známku a někdo proto, že látku nechápal.

Spousta studentů taky využívá Fífovy sbírky, který dává ke stažení for free. První sbírka vznikla v roce 2015 s názvem „Accounting’n’shit“ a jednalo se o řešené závěrečné testy. Dnes už těch sbírek je několik a nejenom na účto, ale i na další předměty jako Manažerské účetnictví nebo Mikroekonomii, které Fífa také doučuje a to svým svérázným způsobem.

Tak neváhej a přihlas se!

Kontakty na lektora

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500