mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Účetnictví I

Přihlášení do kurzů

Přijďte k nám na živé nalejvárny

Pravidelné kurzy:

Cena: 150Kč/hod

Nalejvárny Účetnictví I. pro VŠE (1FU201 a 1FU211) jsou koncipovány přímo pro potřeby základních kurzů Účetnictví na VŠE. Během kurzů je kladen důraz na dvě hlediska, a to nabytí teoretických znalostí a řešení konkrétních účetních případů.

TIP: Přidej se na Facebook Účetnictví VŠE (1FU201, 1FU211), kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k průběžným a závěrečným testům a dostaneš odpovědi na tvé dotazy.

TIP: Videa pro učení z pohodlí domova najdeš zde Videonalejvárny Účetnictví I VŠE.

Nutné teoretické znalosti jsou probírány postupně ve stejném sledu, ve kterém jsou řešeny i dané účetní případy. Lektor na vybraných modelových příkladech učí studenty takovým způsobem, aby bylo pro studenty možné látku snadno a rychle pochopit. Postupy, které se student během modelových příkladů naučí, lze analogicky využít pro všechny variace příkladů z dané problematiky.

Během kurzu jsou využívány příklady, ze kterých je jasně patrné, jakou logikou fungují účetní operace jako takové.

Absolvent kurzu je schopný:

• Sestavit rozvahu, výsledovku, výkaz cash-flow.

• Pochopit druhové a účelové členění nákladů.

• Zaúčtovat účetní operace související s vnitropodnikovým účetnictvím.

• Vysvětlit podstatu účetních výkazů.

Informace k nalejvárnám:

Nalejvárna na 1. průběžný test zahrnuje základní rozvahové změny aktiv a pasiv a také účtování nákladů a výnosů. Na nalejvárně bude probráno jednak účtování do srovnávací rozvahy (tabulky) tak také i účtování na téčka. První test je za 5 bodů, někteří cvičící chtějí srovnávací rozvahu, někdo chce téčka, já s vámi proberu všechno.

Nalejvárna na časové rozlišení je dvouhodinový dril účtování příkladů s časovým rozlišením. Látka časového rozlišení je jednou z nejsložitějších látek základního účetnictví, proto je této látce věnována samostatná nalejvárna. Časové rozlišení je součástí 2. průběžného testu. Na přípravě na 2. průběžný test je také účtování časového rozlišení, ale již ne tak dopodrobn.

Nalejvárna na 2. průběžný test obsahuje účtování výrobního podniku jak v účelovém tak v druhovém členění. Také si zde lehce probereme časové rozlišení a metody oceňování zásob (FIFO, LIFO, VAP). Druhý test je za 10 bodů a obsahuje právě výrobní podnik v druhovém či účelovém členění + účtování časového rozlišení a občas i zásoby.

Příprava na závěrečný test se skládá ze 3 typů nalejváren:

• Začátečníci – šestihodinová nalejvárna obsahuje jeden příklad na výrobu, který si probereme jak v účelovém tak druhovém členění. Rozebereme si zde, jak řešit závěrečný test jako takový. Probereme zde tak 80 % veškerých základů, na které pak navazuji na pokročilých nalejvárnách. Doporučuji NEVYNECHAT.

• Pokročilí – tříhodinová nalejvárna se dvěma příklady, každý v jednom členění. Na nalejvárnách jsou probírány všechny typy podniků (výroba, nedokončená výroba, prodej, služby) s největšími složitostmi a chytáky. NA POKROČILÉ NALEJVÁRNĚ SE NEŘEŠÍ POČÁTEČNÍ ROZVAHA (DOMÁCÍ PŘÍPRAVA). Na pokročilých jedeme už v rychlejším tempu (1,5h na příklad), rozhodně doporučuji nejdříve absolvovat začátečníky.

• Test nanečisto – 3 hodiny počítáte mnou vytvořenou variantu a hodinu ji kontrolujeme a vysvětlujeme si co a jak. Dobrá zpětná vazba před testem, jak byste uspěli. Během testu samozřejmě radím, když chcete. Doporučuji absolvovat nejdříve začátečníky a pokročilý abyste samozřejmě něco uměli.

Na všech nalejvárnách dostanete spoustu materiálů k domácí přípravě ke stažení zdarma a věřte, že těch příkladů je opravdu hodně, takže se rozhodně nudit nebudete.

 

V případě zájmu o individuální doučování nebo skupinovou přípravu s vlastními požadavky stačí dát dohromady vlastní skupinu a ozvat se nám na email info@kckurzy.cz nebo telefon + 420 607 560 500. Ceník za individuální a skupinové doučování najdete zde.

 

Lektor

Ing. Filip Kerhat – Fífa (reference)

Doučovat studenty začal v roce 2014 po úspěšném zdolání Účetnictví na VŠE, kdy doučoval pár kamarádek. Během několika let se ale z pár kamarádek stalo pár stovek až tisíc lidí z VŠE, co Fífu navštívili z nejrůznějších důvodů. Někdo jen ze zvědavosti, někdo protože potřeboval dobrou známku a někdo proto, že látku nechápal.

Spousta studentů taky využívá Fífovy sbírky, který dává ke stažení for free. První sbírka vznikla v roce 2015 s názvem „Accounting’n’shit“ a jednalo se o řešené závěrečné testy. Dnes už těch sbírek je několik a nejenom na Účetnictví, ale i na další předměty jako Manažerské účetnictví nebo Mikroekonomii, které Fífa také doučuje a to svým svérázným způsobem.

Tak neváhej a přihlas se!

Kontakty na lektora:

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500