Doučování | Matematika
 • -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Matematika

Cena: 100Kč/hod

Ahoj,

v  současné době budeme učit v módu „Online nalejváren“.

Termíny se dozvíte vždy v sekci Nalejvárny na této stránce nebo na Fb. Cena bude pouze 100 Kč/hod, takže čtyřhodinová nalejvárna vás vyjde jen na 400 Kč. Stačí se kdykoliv před termínem online nalejvárny přidat do Fb skupiny: KCKurzy online Matematika ČZU, kde bude online nalejvárna vždy ve stanoveném termínu probíhat.

Není třeba se přihlašovat přes standardní formulář na těchto stránkách. Platbu prosíme proveďte před nalejvárnou na účet 2700680165/2010. Do poznámky je potřeba napsat vaše jméno a matematika čzu, abychom věděli, že se platba shoduje s přihlášením do skupiny.

Po skončení necháme přihlášeným ve skupině ještě nějakou dobu volný přístup, aby si mohli dohledat případné nejasnosti, které nestihli. Během online nalejvárny můžete posílat lektorovi ve skupině na chat vaše dotazy a nejasnosti, aby se Online nalejvárna co nejvíc přiblížila naší klasické nalejvárně. 🙂

 

Přípravný kurz na zkoušku z matematiky na ČZU pro PEF (obor PAE, PAA a TF) vede se svými kolegy jako hlavní lektor RNDr. Marian Rybář, který má již 20 letou praxi s přípravou na tuto zkoušku a za sebou velké množství úspěšných studentů. Na kurzu jsou postupně probrána všechna důležitá témata ke zkoušce (viz Přehled probíraných témat níže). Po probrání každého tématu jsou propočítány typové příklady z testů a ke každému tématu jsou navrženy testové příklady k domácímu cvičení. Tyto příklady jsou na začátku příští hodiny společně spočítány.

Pokud absolvujete náš kurz matematiky celý a budete mít spočítané příklady z našeho souboru „KCKurzy – Jak udělat zkoušku z matematiky na ČZU“, rádi vám můžeme garantovat vrácení peněz v případě nesplnění zkoušky na třetí pokus.

TIP: Přidej se na Facebook Matematika ČZU, kde najdeš spoustu zajímavých materiálů k zápočtům a zkoušce a můžeš s kolegy konzultovat své dotazy.

mys integral
Nebojme se zkoušky z Matematiky na ČZU!
S chutí do toho a půl je hotovo! 🙂

 

Během kurzu jsou probírána témata:

Společná část pro PEF (obor PAE, PAA a TF)
1. lekce: Definiční obory + Derivace
2. lekce: Tečna a normála + Monotonie, Extrémy
3. lekce: Konvexita, konkávita
4. lekce: Přímá integrace, Per partes, Substituce, Kombinace metod
5. lekce: Určitý integrál, Výpočty ploch obrazců

Samostatné kapitoly pouze pro PEF obor PAE (bude probráno samostatně pouze se studenty PAE)

6. lekce: Taylorův polynom, Diferenciální rovnice 1. řádu
7. lekce: Diferenciální rovnice 2. řádu

Samostatné kapitoly pouze pro PEF obor PAA (bude probráno samostatně pouze se studenty PAA)

6. lekce: Soustavy rovnic, Maticové rovnice
7. lekce: Determinanty, Cramerovo pravidlo, L’Hospitalovo pravidlo Asymptoty

Samostatné kapitoly pouze pro Technickou Fakultu (bude probráno samostatně pouze se studenty TF)

 

Hlavní lektor

RNDr. Marian Rybář (Reference zde)

lektor

 

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor pojistná a finanční matematika)
 • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky)
 • Státní zkouška z matematiky a statistiky
 • Doktorát z matematiky na katedře didaktiky MFF UK
 • 20 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky a statistiky
 • Matematik a statistik ve společnosti Matstat – http://www.matstat.eu

 

Zastupující lektor

Ing. Vladislav Hetfleiš (Reference zde)

Vzdělání a zkušenosti

 • Univerzita Palackého v Olomouci (obor Aplikována matematika a ekonomie)
 • V současné době student doktorského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE
 • 10 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky
 • Aprobovaný pedagog ekonomických předmětů

 

Ing. Václav Alt (Reference zde)

Václav Alt

 

 

 

 

 

Vzdělání a zkušenosti

 • Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK
 • Nyní doktorand na Ústavu teoretické fyziky MFF UK
 • Státní zkouška z matematické fyziky
 • 7 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500